9. OKTÓBER 2014

Na žilinskej VÚCke vám zdvihnú tlak!

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 9. október 2014 

 

V rámci podujatia Zdravá župa vám zdravotné sestričky nielen zdvihnú, ale aj zmerajú váš krvný tlak. 16. október bude totiž v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja patriť starostlivosti o zdravie a oceňovaniu zdravotných a sociálnych pracovníkov.

Žilinská župa nadväzuje aj tento rok na niekoľkoročnú tradíciu oceňovania pracovníkov sociálnych služieb a zdravotníctva. „Žilinský samosprávny kraj je najväčším poskytovateľom sociálnych služieb na území kraja. V súčasnosti zriaďuje 26 zariadení sociálnych služieb a 4 nemocnice. Zamestnanci týchto inštitúcií vykonávajú dennodenne neľahkú prácu, ktorá si zaslúži našu pozornosť a uznanie. A to je dôvod, prečo už po piaty krát oceňujeme úsilie a aktivity sociálnych a zdravotných pracovníkov,“ zdôvodnil myšlienku oceňovania predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. 

Slávnostné oceňovanie počas podujatia Zdravá Župa sa uskutoční 16. októbra o 9. hodine v kongresovej sále Úradu ŽSK. K 97 oceneným z minulých ročníkov pribudne 16. októbra 2014 ďalších 36. Prvý tzv. Župný deň zorganizoval ŽSK v októbri 2006. „Žilinský samosprávny kraj ako Otvorený kraj je otvorený aktivitám súvisiacich so zdravím. Uvedomujeme si význam zdravia ako aj dôležitosť práce odborníkov v našich sociálnych zariadeniach a nemocniciach. Preto bude tento rok ocenených 26 sociálnych a 10 zdravotných pracovníkov,“ dodala riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Anna Majbíková. Každé sociálne zariadenie nominovalo jedného svojho pracovníka a 4 nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinskej župy svojich pracovníkov za osobitný prínos v oblasti, v ktorej pracujú.

Okrem slávnostného oceňovania sa záujemcovia môžu tešiť aj na ďalšie aktivity zamerané na prevenciu. Návštevníci si budú môcť dať zmerať cukor, tuk či index telesnej hmotnosti (BMI). Pre hostí je pripravené aj preverenie chodidiel a ukážka prvej pomoci. Keďže 16. októbra si pripomíname Svetový deň chrbtice, záujemcovia sa môžu zúčastniť i školy chrbta. Všetky tieto aktivity budú zabezpečené v spolupráci s odborným personálom, so Strednou zdravotníckou školou v Žiline a žilinskou nemocnicou.

 

           Plagát