Na trón zasadli dve kráľovné

Voľba Kráľa čítaného slova.

 

 


Korunovačné popoludnie, ktoré sa konalo v Kysuckej knižnici v Čadci, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa nieslo v skvelej nálade. Deti, rodičia a starí rodičia prezradili svoje čitateľské tajomstvá i bežné denné radosti. Vrcholom stretnutia bolo korunovanie nových kráľovien čitateľov za rok 2017 - Patrície Larišovej a Lie Potankovej.
Kniha je film, čo sa odohráva v mysli čitateľa. Preto keď prídeme z kina hovoríme: ach, kniha bola lepšia“, výrok Paula Coelho. Túto skúsenosť majú iste i súťažiaci, ktorí sa prebojovali do finále v lige o najviac prečítaných kníh v období šiestich mesiacov. Na slávnosť ich sprevádzali rodičia alebo starí rodičia. Možno práve oni im prečítali prvé rozprávky, vybrali krásnu knihu k narodeninám, či už za odmenu alebo len tak z lásky. Nečudo, že si deti knihy zamilovali, veď sa s nimi spájajú prejavy nehy a pozornosti. Snáď to tak bolo vo všetkých prípadoch detí, ktoré sa zapojili do súťaže o Kráľa čítaného slova 2017. Na podujatí, ktoré finančne podporilo Mesto Čadca mohli vybrať len jedného kráľa vo svojej kategórii. Korunu, žezlo a rozprávkový plášť si v kategórii veku od 6 do 10 rokov obliekla Lia Potanková s počtom prečítaných kníh 70 a Patrícia Larišová obhájila po tretíkrát titul v druhej kategórii vo veku od 11 do 15 rokov, s počtom prečítaných kníh 92. Diplomy a vecné ceny získali aj Klára Ficková a Nikolas Nezval (2. miesto), Markéta Ondrušková a Matej Miník (3. miesto). Ostatní tiež neodišli smutní a odniesli si so sebou pamätný list a tri sladké groše, aby nezabudli na rozprávky a jeden príbeh s podobným názvom od Pavla Dobšinského, ktorého múdrosť je stále platná. Zvláštne ocenenie získal najaktívnejší predškolák Juraj Michalík.

KK
Kysucká knižnica v Čadci
Z. Jesenská K.
Ul. 17. novembra 1258
022 01 Čadca


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.10.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky