22. február 2021

Na rozvoj regiónov rozdelíme 325-tisíc eur

 

 

 

 

22.2.2021, Žilina - Žilinský samosprávny kraj podporí regionálne dotácie sumou 325-tisíc eur. Novú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie schválili krajskí poslanci schválili na pondelkovom rokovaní zastupiteľstva (22.2.).

Dotačný systém Žilinského samosprávneho kraja pozostáva zo štyroch typov dotácií – regionálne, participatívne, tematické a dotácie predsedníčky ŽSK. Počas uplynulého roku bolo poskytovanie dotácií pozastavené z dôvodu mimoriadnej situácie okolo ochorenia COVID-19. ,,Pandémia výrazným spôsobom ovplyvnila rozpočet samosprávnych krajov. Mnohé z plánovaných aktivít sme museli odložiť. Som preto rada, že sa nám podarilo vyčleniť potrebné financie na dotácie pre regióny. K rovnomernému a harmonickému rozvoju všetkých regiónov sme sa zaviazali už v našej Stratégií Žilinský kraj 22+ a spolu s kolegami robíme všetko pre to, aby regióny prosperovali a dopady pandémie pocítili obyvatelia kraja čo najmenej," povedala županka Erika Jurinová.

Regionálne dotácie sú určené na podporu kultúrnych, športových a voľnočasových aktivít zameraných na využitie a rozvinutie existujúceho sociálneho potenciálu a zlepšenie kvality života a ochrany verejného zdravia obyvateľov kraja v súlade s epidemiologických opatreniami. ,,Rozsah podporovaných činností je naozaj široký. Ide napríklad o zachovanie kultúrneho dedičstva, rozvoj cyklistickej infraštruktúry, výstavbu pozemných športovísk, ale i zabezpečenie podmienok pre ochranu verejného zdravia, ako je napríklad nákup ochranných pracovných pomôcok, dezinfekcie, či zdravotníckych prístrojov a podobne," vysvetlila županka.

Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť je 1 100€ a maximálna výška dotácie je 3 000€. Dotáciu je možné získať na projekty, ktoré boli alebo budú realizované v termíne od 1.januára 2021 do 30. novembra 2021.

O dotácie ŽSK v rámci vyhlásenej výzvy sa môžu uchádzať obce a iné právnické osoby (napr. nezisková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia apod.) so sídlom na území Žilinského kraja a fyzické osoby –podnikatelia s trvalým pobytom na území Žilinského kraja.

Termín na doručenie žiadosti o poskytnutie dotácie vrátane povinných príloh je 31.marca 2021.

Praktické informácie:

Výzva bude vyhlásená na úradnej tabuli a webovej stránke ŽSK (www.zilinskazupa.sk) 1.marca. Žiadosti o dotácie sa budú podávať výlučne elektronicky prostredníctvom elektronického systému dostupného na https://DotacieZSK.egrant.sk. Výnimkou je čestné vyhlásenie, ktoré musí byť ako jediné podpísané a doručené na adresu Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Kontakty pre dotazy verejnosti:
dotacie@zilinskazupa.sk
041/50 32201, 041/50 32315.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.02.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky