5. MÁJ 2015

Na Polome si pripomenuli 70. výročie ukončenia vojny

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 3. máj 2015

Pri Pamätníku 1. československého armádneho zboru na vrchu Polom v Javorine sa dnes (3. 5. 2015) uskutočnili tradičné spomienkové oslavy pri príležitosti 70. výročia oslobodenia, víťazstva nad fašizmom a ukončenia 2. svetovej vojny. Prítomní hostia, obyvatelia okolitých obcí i zahraničné veľvyslanectvá Bieloruska, Francúzska a Ruska položením vencov vzdali úctu tým, ktorí prišli o svoje životy počas najväčšieho ozbrojeného konfliktu v dejinách ľudstva. Spomienkových osláv sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky Miloš Koterec, ktorý vyjadril uznanie starostom a primátorom miest a obcí a Žilinskej župe, ktorí takýmto spôsobom odovzdávajú mladej generácii poznatky o histórii slovenského národa. „Pokladám za veľmi dôležité pripomínať si tieto udalosti, pretože z povedomia našich mladých sa pomaly vytráca história, ktorá budovala náš národ, budúcnosť, mier a slobodu,“ povedal M. Koterec. 

Predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár si pri tejto príležitosti prevzal spolu so starostami okolitých obcí a primátorom mesta Žilina medailu Milana Rastislava Štefánika Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. „Vojna je v konečnom dôsledku prehrou ľudstva, a preto by sme mali urobiť všetko preto, aby akýkoľvek konflikt, či už blízko našich hraníc, alebo ďalej vo svete, sa vždy riešil mierovou cestou. Žiť v mieri je hodnota a výsada, ktorú nám zanechali naši predkovia a dovoľuje nám byť šťastnými, rozvíjať sa tak, ako chceme, a vychovávať naše deti v bezpečí, bez hladu a strachu z vojny. Týmito oslavami chceme toto posolstvo odovzdať aj mladším generáciám,“ vyjadril sa predseda ŽSK. Spomienkových osláv sa zúčastnilo viac ako 2 000 návštevníkov, ktorí sa na vrch Polom vydali aj každoročnými hviezdicovými turistickými výstupmi z rôznych kútov kraja.

Ocenenia si počas spomienkových osláv prebrali:

Čestné uznanie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov obciam a mestám, ktoré sa aktívne zapojili do Slovenského národného povstania a oslobodzovania a zachovávajú tradície boja za národné oslobodenie:

 • obec Stráňavy,
 • obec Strečno,
 • obec Višňové,
 • mesto Žilina,
 • vojenský útvar 5. pluku špeciálneho určenia Žilina,
 • vojenské zariadenie – Centrum metrológie a skúšobníctva Žilina.

Medaila Milana Rastislava Štefánika:

 • starosta obce Stráňavy Jozef Papán,
 • starosta obce Strečno Dušan Štadáni,
 • starosta obce Turie Miroslav Chovanec,
 • primátor mesta Žilina Igor Choma,
 • predseda ŽSK Juraj Blanár,
 • kpt. vz. Ján Šimčík, z Českého zväzu bojovníkov za slobodu (ČSBS) a Československej obce legionárskej (OL) Ostrava I.

Pamätná medaila Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov za zásluhu o rozvoj spolupráce medzi ČSBS a LO Ostrava I SZPB oblastný výbor Žilina:

 • brig. gen. Mikuláš Končický, vojnový veterán, predseda ČSBS a Československej OL Ostrava I.

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.05.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky