27. AUGUST 2014

Na Liptove otvorili nové centrum sociálnych služieb

 

 Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 26. august 2014

 

Domov sociálnych služieb EDEN v Liptovskom Hrádku priniesol nové pracovné miesta a rozšíril sociálne služby v kraji 

Žilinský samosprávny kraj je najväčším poskytovateľom sociálnych služieb na území kraja a v súčasnosti zriaďuje 25 zariadení sociálnych služieb. K nim pribudlo nové Centrum sociálnych služieb EDEN v Liptovskom Hrádku, ktoré vzniklo prestavbou bývalého školského internátu. Štvorposchodová budova bola postavená v osemdesiatych rokov a potom, čo bol v roku 2005 internát z dôvodu nedostatočného využitia zatvorený, objekt bol takmer desaťročie nevyužívaný. Župa ako vlastník budovy hľadal jej využitie a našiel ho práve v sociálnej oblasti. „Vzhľadom na stúpajúci dopyt po sociálnych službách sme prišli s myšlienkou vybudovať nový domov sociálnych služieb, ktorý by bol určený najmä pre mužov s ťažkým mentálnym postihnutím,“ priblížil zámery kraja župan Juraj Blanár. 
S rekonštrukčnými prácami sa začalo v septembri 2012, kolaudačné konanie prebehlo v marci 2014. Náklady na rekonštrukciu dosiahli sumu 1,88 mil. eur, z toho 1,48 mil. eur získala župa z eurofondov a 400 tisíc eur dala z vlastného rozpočtu. Vďaka spojeniu eurofondov a vlastného rozpočtu vzniklo úplne nové zariadenie pre 81 klientov, kde nájde prácu 51 zamestnancov. Ide o praktický príklad využitia nenávratnej finančnej pomoci z EÚ pri vzniku pracovných miest a zároveň pri rozširovaní a skvalitňovaní sociálnych služieb,“ skonštatoval počas slávnostného otvorenia župan Juraj Blanár. 
Zariadenie prijalo prvého klienta v máji tohto roka, v súčasnosti je kapacita zariadenia naplnená na polovicu. „V súčasnosti tu máme 41 obyvateľov a 30 zamestnancov. Dopyt po špecializovaných sociálnych službách je veľký a takmer každý týždeň prijímame nového klienta. Predpokladám, že do konca roka by mala byť kapacita zariadenia naplnená na maximum,“uviedla Andrea Šišilová, riaditeľka zariadenia EDEN. 
Centrum sociálnych služieb EDEN je určené pre mužov s ťažkým mentálnym postihnutím ako je Alzheimerova choroba, schizofrénia či skleróza multiplex. Komplexná starostlivosť, ktorú bude zariadenie poskytovať, zahŕňa sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, pracovnú terapiu, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie. V zariadení sú vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí a pre zabezpečenie záujmovej činnosti. V novovytvorených priestoroch sú veľmi dobré podmienky pre ergoterapiu (dielne, práca s drevom, kovom, papierom, drôtom) a sociálnu rehabilitáciu (knižnica, klubovne, spoločenské priestory, telocvičňa). Pre klientov, ktorí sú schopní používať PC je zariadený počítačový kút s internetom. V rámci pracovnej terapie môžu niektorí klienti vykonávať samoobslužné činnosti v práčovni, sušiarni a pri výdaji jedál. Na každom poschodí je zriadená špeciálne upravená miestnosť pre klientov, ktorí potrebujú špeciálny prístup z dôvodu rôznych porúch správania. „V zariadení sa nachádza 27 jednoposteľových izieb umožňujúcich ubytovanie klientov so špeciálnymi potrebami a 3 špeciálne upravené miestnosti pre klientov pre prípad rizikových situácií. V zariadení sú tiež vytvorené veľmi dobré podmienky pre sociálnu rehabilitáciu a záujmové činnosti,“ dodala Andrea Šišilová.

 

Mgr. Hana Sahulčíková
hovorkyňa ŽSK

Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.01.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky