4. JÚL 2014

Na jubilejnom 60. ročníku festivalu Východná udelí župan Juraj Blanár dve ocenenia

  

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 4. júl 2014

 

 Pamätná plaketa pre Vojtecha Littvu a zlatý Litteras Memoriales pre obec Východná

Už tento víkend bude malebná liptovská obec Východná hostiť medzinárodný „sviatok folklóru“ - festival Východná. Prírodným amfiteátrom pod Kriváňom sa budú od piatka 4. júla 2014 niesť zvuky ľudových piesní na jubilejným 60. ročníku folklórneho festivalu Východná. Dnes podvečer, počas slávnostného otvorenia festivalu, udelí predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár pamätnú plaketu Vojtechovi Littvoviza dlhoročné tanečné, pedagogické a choreografické pôsobenie vo folklórnych kolektívoch. Tanečný pedagóg, choreograf a rodák zo Sliačov ako prvý choreograf na Slovensku spracoval pre folklórny súbor tematiku remeselníckeho a robotníckeho folklóru. Ako jedinečný tanečný interpret obohatil sliačske cifrovanie o Vojtovu cifru, bol nositeľom titulu najlepší amatérsky tanečník ČSSR (1972). V roku 2006 mu generálny riaditeľ Národného osvetového centra v Bratislave udelil Medailu D. G. Licharda (pri príležitosti 60. výročia založenia FS Liptov). Zaujímavosťou je, že pán Vojtech Littva ešte v detskom veku účinkoval na prvom ročníku festivalu Východná.
Okrem pamätnej plakety udelí predseda ŽSK Juraj Blanár aj zlatý pamätný list Litteras Memoriales obci Východná pri príležitosti konania 60. ročníka medzinárodného Folklórneho festivalu Východná. „Obyvatelia obce Východná pravidelne, už celých šesťdesiat rokov, poskytujú pre folklórne slávnosti celú svoju obec, srdečne vítajú návštevníkov z domova i zo zahraničia. Zrejme nie náhodou si najväčší folklórny festival na Slovensku našiel svoj domov práve tu. Z liptovského regiónu vzišli osobnosti a folklórne zoskupenia, ktoré inšpirovali ďalších pri scénickom rozvíjaní ľudovej kultúry,“ uviedol žilinský župan Juraj Blanár. Práve na Liptove vznikali prvé folklórne zoskupenia. Jedni z najstarších na Slovensku práve vo Východnej (1913), ale aj vo Važci (1922) či v Liptovských Sliačoch (1932). Za každou činnosťou sa však skrývajú ľudia, na Liptove – Liptáci. Stali sa v uvedenej oblasti skutočnými pojmami, osobnosťami. „Okrúhle výročie festivalu je príležitosťou na pozastavenie a pripomenutie kolektívov, osobností, ktoré z Liptova priniesli svoj významný vklad do uchovávania a rozvíjania kultúrneho dedičstva Slovenska,“ dodal Juraj Blanár.
Hlavným organizátorom trojdňového festivalu je tradične Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR v spolupráci s obcou Východná, Liptovským kultúrnym strediskom a Žilinským samosprávnym krajom, v spolupráci s ÚĽUV-om. Program Žilinského samosprávneho kraja začína s „Liptáci Slovensku“, konferuje zaslúžilý umelec Juraj Sarvaš. Program, pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja, si v úvodnej časti pripomenie vklad obce Východná a jej osobností do vyprofilovania najväčšieho festivalu na Slovensku. Zároveň privíta susedov z ďalších častí Liptova, ako keď sa zíde široká rodina pri príležitosti veľkého sviatku. Takéto stretnutia vždy bývali naplnené spevom, tancom, no tiež spomienkami a zvestovaním noviniek zo susedského života. Viac o programe nájdete na www.festivalvychodna.sk.

Mgr. Hana Danová

hovorkyňa ŽSK

 

Profil Vojtecha Littvu

25. 7. 1940 *Vojtech Littva, Vyšný Sliač (Sliače), tanečný pedagóg a choreograf

Od detstva tancoval v detskom folklórnom súbore B. Kubánkovej (1947 – 1955), ako elév necelý rok v SĽUK-u (1955), potom tancoval vo folklórnej skupine dospelých vo Vyšnom Sliači pod vedením B. Kubánkovej (1955 – 1959) a počas základnej vojenskej služby vo VSPT Jánošík v Brne (1960 – 1961). Od roku 1961 už pôsobil vo folklórnej skupine Sliačanka, pod vedením Š. Kubačku, predovšetkým ako choreograf (1961 – 1993). V januári 1962 obnovil činnosť folklórneho súboru v Ružomberku pod novým názvom – FS Liptov. Tu pôsobí dodnes (1962 – 2009) ako choreograf (1978 – 2009 zároveň i umelecký vedúci). Podieľal sa na obnovení činnosti detského folklórneho súboru Sliačanček pod vedením A. Jackovej, pre ktorý pracoval ako choreograf v rokoch 1970 – 1998. Pripravil asi 150 choreografií a scénických obrázkov. Vytvoril viacero choreografií, ktoré získali najvyššie ocenenia vo svojich kategóriách a z ktorých uvedené folklórne zoskupenia čerpajú v rôznych obmenách dodnes. Ako prvý choreograf na Slovensku spracoval pre folklórny súbor tematiku remeselníckeho a robotníckeho folklóru. Ako jedinečný tanečný interpret obohatil sliačske cifrovanie o Vojtovu cifru, bol nositeľom titulu najlepší amatérsky tanečník ČSSR (1972). Spolupracoval s mnohými folklórnymi súbormi na Slovensku (Gymnik, Považan, Partizán, Magura, Oravan), s folklórnymi súbormi Jánošík (Brno, ČR), Tatabánya (Maďarsko). Spolupracoval a podieľal sa na tvorbe rozhlasových a televíznych nahrávok a programov, filmov Osvetového ústavu a Umenovedného ústavu SAV v Bratislave i hraných filmov. Pripravoval a režíroval viaceré programy na folklórnych festivaloch (Východná, Detva, Likavka). Kniha Vojtech Littva a jeho Liptov, ktorú pri príležitosti 60. výročia založenia súboru Liptov napísal jeho syn Igor (ktorý v súčasnosti vedie súbor Liptov), je kronikou jeho života a vzťahu k ľudovej kultúre. V roku 2006 mu generálny riaditeľ Národného osvetového centra v Bratislave udelil Medailu D. G. Licharda (pri príležitosti 60. výročia založenia FS Liptov).