11. november 2016

Krajskí cyklokoordinátori apelujú na ministerstvá. Na cyklodopravu chýba 80 miliónov.

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 11. november 2016

Cyklistika je na Slovensku fenomén a je vnímaná ako rýchly, zdravý a ekonomicky i ekologicky prijateľný dopravný prostriedok. Je preto nutné rozvíjať jej potenciál. Zhodli sa na tom krajskí cyklokoordinátori a členovia skupiny „Cyklodoprava“ na svojom 15. rokovaní, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 10. 11. 2016 v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja. 

Podporu prisľúbil aj žilinský župan Juraj Blanár, ktorý účastníkov hneď na začiatku stretnutia uistil, že ŽSK má v tejto téme jasný cieľ. „Intenzívne sa venujeme rozvoju cyklistiky na našom území a na budovanie infraštruktúry pre bajkerov sa snažíme využívať všetky dostupné zdroje. Aktuálne pripravujeme viacero projektov, ktoré by uľahčili cyklistom presun do práce alebo školy. Jedným z nich je aj vybudovanie trasy z Budatína cez Bytču až po hranicu s Trenčianskym krajom,“ uviedol predseda ŽSK.

Zámerom stretnutia krajských koordinátorov bolo prerokovanie prípravy cykloprojektov a hľadanie riešení aktuálnych problémov, s ktorými zápasia v jednotlivých župách. Zástupcovia krajov sa zhodli, že za vážny problém považujú absenciu centrálneho cyklokoordinátora na rezorte dopravy a urýchlene preto žiadajú jeho vymenovanie. „Je tiež potrebné prehodnotiť program IROP. Zdroje určené na oblasť cyklodopravy ani zďaleka nepostačujú na budovanie trás na Slovensku. Žiadame preto revíziu tohto programu,“ zdôraznil cyklokoordinátor ŽSK Juraj Hlatký. Kraje počítali s finančným balíkom pre všetky župy vo výške viac ako 103 miliónov eur. „V programe sú však alokované prostriedky o takmer 80 mil. eur nižšie. Za 24 miliónov nedokážeme naplniť priority a budovať potrebnú cyklistickú infraštruktúru na Slovensku,“ apeloval J. Hlatký. Výsledkom stretnutia je tak podľa jeho slov aj výzva adresovaná ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministrovi dopravy a ministrovi životného prostredia. 

Pracovnú skupinu „Cyklodoprava“ tvoria cyklokoordinátori zo samosprávnych krajov, predseda Slovenského cykloklubu a zástupca tretieho sektora – nadácia Ekopolis. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia všetkých samosprávnych krajov a zástupcovia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

 

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK