21. AUGUST 2014

Mesiac od katastrofy. Vrátna dolina pomaly získava späť svoju pôvodnú tvár.

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 21. august 2014 


Pred mesiacom (21.7.2014) sa Vrátnou dolinou prehnala ničivá búrka, ktorá za sebou zanechala spúšť a obrovské škody. Turisticky atraktívny región sa počas pár hodín premenil na spustošenú oblasť plnú nánosov, popadaných stromov, zničených ciest a vrakov áut. Štyri týždne po tejto smutnej udalosti sa Vrátna dolina dostáva z najhoršieho, práce na odstraňovaní škôd sa už ukončili, momentálne intenzívne prebiehajú zabezpečovacie práce. „Žilinský samosprávny kraj prioritne vykonáva opravy, ktoré sa týkajú jeho majetku, teda obnovu cesty 3. triedy z Terchovej do Vrátnej doliny. V časti Tiesňavy, kde sa nám prepadla cesta a došlo k podmytiu oporného múru, v týchto dňoch realizujeme injektáž a zahajujeme prípravu pre hlbinné zakladenie oporných múrov, tak aby sme mohli následne doplniť cestné teleso, a tým sprejazdniť v tomto úseku oba jazdné pruhy,“ vysvetlil predseda Žilinskej župy Juraj Blanár a doplnil, že cesta zo Starého Dvora po nástupnú stanicu kabínkovej lanovky na Chleb je pre osobné autá i naďalej uzavretá. V tejto časti sa podarilo záchranárom zlikvidovať najväčšie nánosy, cesta je tak aspoň v provizórnom režime prístupná pre všetky zložky, ktoré na Chate Vrátna realizujú svoje práce. V súčasnosti sa ukončuje obnova vodovodu a elektrárne sa pripravujú na opravu elektrického vedenia, ktoré už nebude vedené po stožiaroch, ale po novom bude uložené v zemi. Vo svojom pôvodnom koryte je potok Vrátňanka, vyčistené je parkovisko i nástupná stanica kabínkovej lanovky. „Našim cieľom je dostať prírodu, ktorá je tým najkrajším a najvzácnejším v Malej Fatre, späť do svojej podoby. S Národným parkom Malá Fatra sme dohodli spôsob monitorovania a realizácie následných úprav v celej Vrátnej doline tak, aby neboli nijakým spôsobom narušené podmienky životného prostredia, a aby získala späť svoju pôvodnú tvár,“ doplnil žilinský župan. Práce pokračujú v rýchlom tempe, Žilinská župa vyvíja čo najväčšie úsilie, aby boli do konca októbra ukončené, a aby bola vozovka do zimnej prevádzky obnovená.

 

Mgr. Hana Sahulčíková
hovorkyňa ŽSK