19. december 2018

Memorandum o spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja

 

 

 

 

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 17. decembra 2018 - Cieľom Memoranda je aktívnejšia spolupráca krajskej samosprávy s mladými ľuďmi.

„Mladí aktívni ľudia sú potrební pre našu spoločnosť, to hovorím stále. A naozaj sa teším na to, že naštartujeme aktívnejšiu a otvorenejšiu etapu spolupráce,“ povedala žilinská županka Erika Jurinová.

Memorandum za Žilinský samosprávny kraj podpísala predsedníčka Erika Jurinová, za Radu mládeže Žilinského kraja jej predseda Martin Šturek.

„Verím, že Memorandum má pre všetkých zainteresovaných praktický význam. Pre VÚC predstavuje získanie či potvrdenie partnera v oblasti práce s mládežou a posilnenie spolupráce s mimovládnym sektorom. Pre Radu mládeže Žilinského kraja to znamená, že naša práca s mládežou je akceptovaná aj na úrovni regionálnej samosprávy. A pre mladých ľudí a žiacke školské rady to vytvára predpoklad na udržanie či snáď zefektívnenie podmienok pre ich komplexný rozvoj,“ povedal Martin Šturek.

Na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) tiež zasadal Krajský stredoškolský parlament a bola vyhodnotená olympiáda žiackych školských rád stredných škôl Žilinského kraja. Cieľom bolo zviditeľniť aktivity školských rád nielen v škole, ale i v meste. „V uplynulých týždňoch ste mali o niečo viac možností preukázať svoje schopnosti a dokázať, že ste skutočnými zástupcami a lídrami svojich spolužiakov. Dokázali ste motivovať a zapáliť ľudí pre dobrú vec. Svojimi aktivitami ste potvrdili to, že v škole sa dá nielen učiť a získavať vedomosti, ale aj spraviť niečo pre svoje okolie,“ podotkla na margo aktivít stredoškolákov predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. Vyvrcholením Olympiády bola finálová konferencia žiackych školských rád.

Do olympiády sa zapojilo 23 škôl a aktivity, ktoré boli jej súčasťou zvládlo 20 z nich. Žiacke školské rady boli za aktívnu činnosť ocenené. Okrem iného budú môcť dvaja členovia žiackej školskej rady stráviť jeden deň v slovenskom parlamente a v Národnej banke Slovenska.

Galériu z Konferencie žiackych školských rád stredných škôl Žilinského kraja si môžete pozrieť na našom Flickri