28. jún 2018

Lavice stredných škôl opúšťa viac ako 6000 absolventov

 

 

 

 

27.6.2018, Žilina – Študenti už odpočítavajú posledné hodiny končiaceho školského roka. Školské lavice opúšťa viac ako 6000 absolventov stredných škôl v Žilinskom kraji. V budúcom školskom roku 2018/2019 na ich miesta nastúpi vyše 5000 nováčikov.

Koniec školského roka so sebou prináša radosť z nadchádzajúcich letných prázdnin a pre mnohých aj očakávania ako sa im bude dariť po strednej škole. V týchto dňoch končí svoje štúdium na strednej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 32 konzervatoristov, 122 gymnazistov a 4857 absolventov stredných odborných škôl - z toho 61 absolventov v systéme duálneho vzdelávania (SDV) a 1121 absolventov učebných odborov. V novom školskom roku 2018/2019 by malo nastúpiť do 1. ročníka 4 750 žiakov a 494 žiakov sa bude pripravovať v duálnom vzdelávaní.

Každoročne pretrváva záujem žiakov základných škôl o štúdium na gymnáziu, obchodnej či hotelovej akadémii a lákadlom je aj manažment regionálneho cestovného ruchu. Z učebných odborov je neustály záujem o kaderníka, kuchára, čašníka, autoopravára – mechanika aj elektrikára, aj technicko-administratívneho pracovníka.

V súlade so stratégiou Žilinský kraj 22+ bude župa v školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pripravovať v spolupráci s univerzitami a externým prostredím nové študijné odbory a vzdelávacie programy, ktoré budú odrážať budúce potreby trhu práce. Zároveň chce zavádzať inovatívne metódy výučby a nové predmety prostredníctvom odborníkov z praxe. ,,Každoročne mapujeme potreby trhu práce v spolupráci so zamestnávateľmi a možnosťami stredných škôl. Snažíme sa zakomponovať do ponuky pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl nové odbory. Od septembra 2018 napríklad vstupujeme so SOŠ dopravnou v Martine-Priekope do experimentálneho overovania nového odboru pre Železnice Slovenskej republiky," povedala riaditeľka odboru školstva a športu Úradu ŽSK Eva Rovňanová.

Ďalšie nové odbory, ktoré Žilinská župa otvára v novom školskom roku sú chemik, operátor - na SOŠ polytechnickej v Ružomberku, hutník a zlievač – na SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne (Kňažia), obchodný pracovník – na Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši a tiež sa otvára bilingválne štúdium (slovensko – ruské) na Gymnáziu v Rajci.

Stále populárnejšie je i vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, ktoré sa realizuje v priestoroch zamestnávateľa. Žiaci sú tak od prvého ročníka považovaní za zamestnancov spoločnosti a sú zapájaní do celkového života firmy vrátane mimopracovných aktivít. K najvýznamnejším zamestnávateľom v SDV patrili v školskom roku 2017/2018 Schaeffler Kysuce, Miba Sinter Slovakia s. r. o., OMNIA KLF a. s., Kia Motors Slovakia, s.r.o., ŽOS Vrútky a. s. a Tatry Mountain Resort a.s.

Žilinská župa je zriaďovateľom 59 stredných škôl a 2 školských zariadení.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.06.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky