Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorządowa

Centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov.

 

 

 

 

Pracovníci Kysuckej knižnice v Čadci, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského kraja, navštívili dňa 6.11.2017 v rámci spoločných cezhraničných vzdelávacích aktivít zameraných na propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva partnerskú knižnicu v Żywci. Knihovníčky z Čadce v Żywieckej Biblioteke Samorządowej privítali: pani Helena Kupczak, riaditeľka knižnice a Jolanta Gruszka, vedúca odboru kultúry a partnerskej spolupráce Mestského úradu v Żywci. V Żywieckej knižnici sa konalo spoločné pracovné stretnutie. Hlavným programom stretnutia partnerských knižníc bol odborný seminár, ktorý pozostával z dvoch častí. Hlavná prednáška sa konala pod názvom „Práca v Żywieckej Biblioteke Samorządowej s informáciami a informačnými zdrojmi o prírodnom a kultúrnom dedičstve Żywca“. Druhé vystúpenie s názvom „Vyhľadávanie, spracovávanie, poskytovanie a využívanie informácii a informačných zdrojov o prírodnom a kultúrnom dedičstve Żywca všetkým záujemcom formou knižnično-informačných a bibliografických služieb a vzdelávacích aktivít“ nám formou prezentácií priblížilo činnosť Żywieckej Biblioteke Samorządowej na úseku práce s informáciami a informačnými zdrojmi o prírodnom a kultúrnom dedičstve Poľska, Żywiecka, ale aj Slovenska a Kysúc.
Ďalšou aktivitou pracovného stretnutia bolo slávnostné otvorenie výstavy knižných a iných dokumentov o prírodnom a kultúrnom dedičstve regiónov a tiež unikátnych kníh z hľadiska historického, umeleckého, informačného a sprístupnenie Informačného bodu o kultúrnom a prírodnom dedičstve cezhraničných regiónov. Účastníci sa ďalej zúčastnili poznávacieho výletu - exkurzie do okolia za významnými pamiatkami Żywca. Absolvovali prehliadku zámku z prvej polovice 15. stor. rodu Komorowskycha Paláca Habsburgovcov, zámockého parku s rozáriom a výstaviska miniatúrnych kultúrnych pamiatok mesta a okolia v zámockom parku. Nasledovala prehliadka stredovekého námestia s kamennou zvonicou, historickými budovami a trhoviskom. Ďalej si pozreli gotickú Katedrálu Najsvätejšej Panny Márie a Kostol Svätého Kríža. Súčasťou tohto bodu programu bola návšteva a prehliadka Mestského múzeá v Žywci spojená s tvorivými dielňami (účastníci si mohli odskúšať prácu s hlinou a krepovým papierom, ktoré sú miestnou tradíciou). Pracovné stretnutie knihovníkov a pracovníkov kultúry sa uskutočnilo v rámci implementácie mikroprojektu: „Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorządowa – centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov“, číslo mikroprojektu INT/EB/ZA1/I/A/0042. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, prioritná os: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. Hlavným cieľom projektu je sprístupňovanie informácií a informačných zdrojov o prírodnom a kultúrnom dedičstve obyvateľom a návštevníkom regiónov Kysúc a Żywca a tým zviditeľňovanie a propagácia prírodných a kultúrnych hodnôt oboch cezhraničných regiónov a podporovanie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

KK
Viera Višňáková
Kysucká knižnica v Čadci
Ul. 17. novembra 1258
022 01 Čadca


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.11.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky