Krízový štáb kraja riešil situáciu v Tvrdošíne

Prioritou župy je ochrana rizikových skupín obyvateľov ako i vybavenie ochrannými pomôckami pracovníkov v prvej línii.

 

 

 

 


17.9.2020, Žilina – Na Úrade Žilinského samosprávneho kraja opäť zasadal krízový štáb. Hlavnou témou bola pripravenosť krajských organizácií na zvládnutie pandémie COVID-19 a situácia v okrese Tvrdošín, ktorý sa pre nepriaznivý vývoj zaradil na zoznam červených regiónov. 

Prioritou župy je ochrana rizikových skupín obyvateľov ako i vybavenie ochrannými pomôckami pracovníkov v prvej línii. ,,V našich zariadeniach sociálnych služieb v okrese Tvrdošín a v obci Zakamenné platí až do odvolania zákaz návštev. V tvrdošínskom okrese sme ďalej zabezpečili 70-tim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti osobné ochranné pomôcky, ktoré sme získali zo Štátnych hmotných rezerv, “ povedala županka Erika Jurinová. Župa zdravotníkom zároveň poskytla aj testy pre rýchlu diagnostiku, aby mohli priebežne monitorovať svoj zdravotný stav. 

V nemocnici v okrese Tvrdosin platí i kvôli pozitívne testovaným zdravotníkom prísny režim, návštevy sú opäť zakázané. Nemocnica zabezpečila zvýšené spotreby osobných ochranných pomôcok pre zamestnancov a na desať dní sa pozastavili darcovské odbery na hematologicko-transfúziologickom oddelení. Ďalšie opatrenia budú prioritne zavádzané podľa aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie v okrese a danej nemocnici.

Ochrannými pomôckami župa vybavila aj všetky zariadenia sociálnych služieb v Žilinskom kraji. ,,Rozdali sme aj posledné sady RAPID testov pre každý jeden subjekt - či už krajské zariadenia, súkromné alebo obecné. Naše zariadenia sú predzásobené, majú presné usmernenia, na čo majú slúžiť a kedy sa majú použiť," dodala riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Iveta Ďurišová. 

V troch strednych školách v správe Žilinskej župy je aktuálne vyhlásená karanténa štyroch tried, celkovo sa to dotýka 88 študentov a dvoch pedagógov. V jednej škole už jedna trieda karanténu ukončila.

V autobusoch prímestskej autobusovej dopravy naďalej prebieha zvýšená dezinfekcia priestorov. Župa apeluje na ľudí, aby v čo najväčšej miere využívali platbu kartou. Cieľom je predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19. Zároveň pripomína, že v týždni od 16.9. do 22.9. v rámci Európskeho týždňa mobility ju majú možnosť cestujúci získať u svojich dopravcov zadarmo.

Župa situáciu neustále monitoruje a podľa vývoja situácie je pripravená prijať aj ďalšie opatrenia.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.09.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky