25. november 2020

Krajskí poslanci schválili úpravu rozpočtu, etický kódex opäť neprešiel

 

  

24.11.2020, Žilina - Krajskí poslanci rokovali na svojom 21. zastupiteľstve prostredníctvom videokonferencie. Zasadnutie viedol vicežupan Peter Weber.

Na pondelkovom zastupiteľstve schválili krajskí poslanci štvrtú úpravu rozpočtu ako i prijatie návratnej výpomoci od Rozvojovej banky Rady Európy vo výške 10- miliónov eur. Z prostriedkov bude župa financovať investície v budúcom roku a tiež bude slúžiť na predfinancovanie projektov, ktoré budú realizované z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Financie pôjdu napríklad na dofinancovanie výstavby urgentného príjmu v Liptovskom Mikuláši, ale i na stavebné úpravy sociálnych zariadení či škôl.

Zastupiteľstvo ŽSK schválilo aj návrh na vymenovanie 13 riaditeľov zariadení sociálnych služieb a jedného kultúrneho zariadenia v pôsobnosti kraja. Poslanci tiež zobrali na vedomie informáciu o projekte inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj  či správu o pripravenosti kraja na verejné obstarávanie poskytovania služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v Žilinskom  kraji. Schválili aj možnosť spolupráce kraja pri kandidatúre Mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Pár hlasov chýbalo na schválenie Etického kódexu volených predstaviteľov ŽSK, ktorého predkladateľmi boli tri poslanecké kluby a mal riešiť základné princípy správania volených zástupcov, najmä v súvislosti s konfliktom záujmov, či prijímaním darov. Schválením etického kódexu sa vedenie župy chcelo zapojiť do celospoločenského trendu, ktorý má posilňovať dôveru verejnosti, zaväzuje k transparentnosti, otvorenosti, zodpovednosti, poctivosti, či objektívnosti. Takýto etický kódex je súčasťou inštitúcie vo väčšine žúp, v mnohých mestách i obciach.

Napriek tomu, že materiál bol prerokovaný v komisiách, rokovaný s predsedami klubov i poslancami, ktorí mali možnosť do materiálu vstúpiť (čo však využili len v minimálnej miere), nakoniec dostatočnú podporu nedostal. Proti návrhu vystúpili viacerí poslanci, pričom najhlasnejším odporcom bol klub nezávislých poslancov II. ,,Žiaden etický kódex nám netreba. Myslím si, že každý vie ako sa má správať a každý vie čo má robiť. A za dva roky sa ukáže, ako si svoje záväzky plnil," vyjadril sa v rozprave poslanec Jozef Marec. S návrhom nesúhlasil ani poslanec Blcháč ako predseda klubu Hlas, SD. ,,Bolo by dobré dlhšie diskutovať o týchto veciach, pretože ak sa príjme nejaká norma, ktorá bude málo vynútiteľná, či realizovateľná v praxi, tak potom bude takáto norma zbytočná."

Cieľom vedenia kraja bolo posilniť etickú infraštruktúru kraja a stanoviť konkrétnejšie limity správania volených zástupcov. ,,Dnes sú kódexy bežnou súčasťou verejných, štátnych i súkromných inštitúcií. Určujú podrobnejšie pravidlá hry, teda spresňujú ústavný zákon o nezlučiteľnosti funkcií, ktorý len veľmi hrubo a nejasne označuje konflikt záujmov, prijímanie darov a podobne. Je mi ľúto, že niektorí poslanci z toho zámerne učinili politickú frašku. Viackrát mali možnosť navrhnúť úpravy, realizovali sa stretnutia, na ktorých kolegovia mohli doplniť, či upraviť znenie. Využil to málokto. Etický kódex nie je o tom, či si poslanec plnil svoje záväzky vyplývajúce z výkonu mandátu, ale rieši, či neboli pri tomto výkone porušené etické a morálne princípy. Schválením etického kódexu by sme sa zaradili k moderným inštitúciám, dbajúcim na etické riešenia problémov. Takto sme sa pridali k inštitúciám, ktorých poslanci sa tvária, že konajú vždy bezchybne a ako jednotlivci sú dokonalou normou etického správania, čo je prinajmenšom povýšenecké." vysvetlila županka Erika Jurinová. Na schválenie kódexu nakoniec chýbali dva hlasy.  

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.11.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky