9. január 2020

Krajšie a modernejšie priestory pre milovníkov kníh

 

 

 

 

 


9.1.2020, Žilina – Krajská knižnica v Žiline bude v novom šate. Rozsiahlu rekonštrukciu za takmer 400-tisíc eur financuje Žilinská župa.

 

Stavebné práce sa budú realizovať na prízemí knižnice, kde sa nachádza úsek beletrie. Opraví sa všetko, od podlahy cez elektrinu až po strop. ,,Našim cieľom je zlepšiť komfort návštevníkov knižnice, ako aj jej pracovníkov. Novinkou bude prepojenie knižnice s letnou čitárňou a dôjde aj k zmene dispozičného riešenia prízemia, posunie sa hlavný vstup do budovy,“ povedala županka Erika Jurinová. Súčasťou prác bude výmena dlažby, okien, dverí, úprava zábradlia, spevnená bude plocha letnej čitárne. Celkový vzhľad vstupných priestorov by mal byť svetlejší, modernejší a zaujímavejší. Nejde pritom o prvú rekonštrukciu. ,,Už v roku 2018 sme opravili tretie nadzemné podlažie, kde sa vymenila elektroinštalácia, svietidlá, inštalovali sme nové zvukovoizolačné steny medzi priestormi určenými na realizáciu podujatí pre verejnosť, opravila sa garáž,“ dodala županka.

Modernizácia knižnice by mala trvať päť mesiacov. Čitatelia sa však nemusia obávať, knižnica bude zatvorená len na nevyhnutný čas. ,, Zatvoríme len v týždni od 7.1. do 13.1. 2020, aby sme vyprázdnili priestor pre stavbárov a presunuli všetky knihy z prízemia na ich nové dočasné miesta. A potom na konci, keď knihy budeme sťahovať na ich pôvodné miesto,“ upresnila riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Katarína Šušoliaková.

 

Do knižnice sa bude počas celého obdobia rekonštrukcie vchádzať z Literárneho parku, kde bude otvorený provizórny vchod. Čitatelia sa schodišťom dostanú do archívu knižnice, kde bude dočasne umiestnený fond beletrie. Z archívu sa výťahom dostanú na prvé a druhé poschodie. Vzhľadom na to, že vstup do knižnice bude len cez núdzový vchod, ktorý nie je prispôsobený ľuďom so zdravotným postihnutím, knižnica bude zabezpečovať vo väčšom rozsahu donáškovú službu kníh a časopisov na adresu bydliska. Čitatelia so zdravotným znevýhodnením môžu prostredníctvom mailovej adresy alebo na telefónnom čísle 041/72 330 90 o túto službu požiadať. Raz do mesiaca knihovníci záujemcom prinesú požadované knihy či periodickú tlač priamo domov. 
Podujatia pre verejnosť a školské kolektívy budú počas rekonštrukcie zväčša zrušené, avšak „detskí knihovníci“ so svojou ponukou aktivít budú intenzívnejšie navštevovať materské a základné školy i iné zariadenia. Počas sobôt bude knižnica zatvorená. V tom čase by mali prebiehať práce spôsobujúce vyššiu hlučnosť a prašnosť.