Kniha Oravy 2014

Výsledky súťaže s obálkami víťazných kníh.

 

 

 

 

 

Výsledky Kniha Oravy 2014

Počet nominovaných kníh: 2
Beletria: 10
Odborná literatúra: 12
Celkový počet hlasov: 1 518
Beletria: 637
Odborná literatúra: 881

Prvé tri miesta Beletria + počet hlasov (za každé miesto):

  1. Darina Hamarová – Životom nekráčam sama (243 hlasov)
  2. Jozef Medard Slovík – Psie modré nebo (193 hlasov)
  3. Anton Habovštiak – Najkrajšie oravské povesti (96 hlasov)


Prvé tri miesta Odborná literatúra + počet hlasov (za každé miesto):

  1. Michal Čajka a kol. – Leštiny. Obec a jej obyvatelia (416 hlasov)
  2. Pietro Biblico – Keď potrebuješ radu (226 hlasov)
  3. Anna Michalicová a kol. – Slanica (1632-1950. Srdcia pod vodou (90 hlasov)

Beletria:

1. HAMAROVÁ, Darina. Životom nekráčam sama. Bratislava: Motýľ 2014

Románový príbeh ženy, ktorú poznačila choroba. Zákerná choroba, ktorá nemilosrdne zasahuje do mnohých rodín, prináša bolesť a ťažké chvíle nielen trpiacemu, ale aj jeho najbližším. Príbeh Danice, hlavnej postavy knihy, je plný zložitých životných situácií. Autorka sa, pre ňu typickým sugestívnym spôsobom, vnára do pocitov ženy, ktorej osud je už desať rokov spätý s bojom o život. Je len na nej, ako túto, asi najťažšiu životnú skúšku zvládne. Podkladom pre napísanie románu bol skutočný príbeh s autobiografickými črtami.

2. SLOVÍK, Jozef Medard. Psie modré nebo. Banská Bystrica: Skalná ruža 2014.

Kniha obsahuje krátke prózy spomienkového, cestopisného a reportážneho charakteru. 
Autor má prirodzený rozprávačský talent a na pomerne malej ploche dokáže povedať veľa o svojej rodnej Orave a zvyšku sveta. Kombinácia „nevinného“, láskavého humoru a domovskej súnaležitosti je uňho prostriedkom v boji súčasného človeka proti strate identity. Knihu ilustroval akademický maliar Miroslav Knap.

3. HABOVŠTIAK, Anton. Najkrajšie oravské povesti. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej 2014

Výber toho najkrajšieho zo zlatého fondu oravských povestí, ktoré zanechal výnimočný jazykovedec a spisovateľ Anton Habovštiak. Citlivo literárne upravené povesti sú doplnené úryvkami originálnych rozprávaní, ktoré kedysi zberateľ zaznamenal od starých Oravcov. Čitateľ zájde do čias, keď pohanskí žreci chodievali obetovať na vrch Žiar a z Ostražice strážil okolie pyšný hrad. Dozvie sa odkiaľ má meno Orava alebo ako Valasi zakladali dediny, ako sa staval Oravský zámok i mnoho ďalších oravských zaujímavostí.
Knihu ilustroval akademický maliar Stanislav Lajda.

Odborná literatúra:

1. ČAJKA Michal a kol. Leštiny. Obec a jej obyvatelia. Leštiny: Obecný úrad 2014

Publikácia približuje históriu oravskej obce Leštiny. Zameriava sa nielen na dejiny obce, jej obyvateľov a ich tradičný život a remeslá, ale aj prírodné pomery, zaujímavé pamiatky, heraldické symboly, chotárne názvy, osobnosti a rodiny obyvateľstva. Texty sú doplnené ilustráciami a množstvom dobových fotografií.

2. BIBLICO, Pietro. Keď potrebuješ radu... Doľany: ZAEX 2014
Kniha, ktorej zostavovateľ žije a pôsobí na Orave, ponúka v každej kapitole krátku úvahu a výber citátov z Biblie. Je rozdelená na 3 hlavné časti: rady v oblasti viery, rady v oblasti citov a rady v oblasti života. Jej forma ju predurčuje nielen k tomu, aby bola vhodnou "lekárničkou" pre každého, kto potrebuje radu, ale je tiež vhodným darčekom pre blízkeho človeka. Veď kto z nás môže povedať, že nepotreboval, nepotrebuje, alebo nebude potrebovať radu?

3. MICHALCOVÁ, Anna a kol. Slanica 1564 – 1953. Srdcia pod vodou. Trnava: B Print 2014

Monografia predstavuje históriu hornooravskej obce Slanica, založenej na základe valašského práva, ktorá bola v r. 1953 zatopená Oravskou priehradou. Jednotlivé kapitoly sa sústreďujú na dejiny obce v priebehu storočí, zvykoslovie, nárečie, architektúru, školstvo, plátenníctvo, osobnosti, obyvateľstvo a jeho migráciu. Texty sú doplnené množstvom ilustrácií a fotografií.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.04.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky