Klub Oáza

V piatok 26. septembra 2014 sa uskutočnilo ďalšie klubové stretnutie jeho členov a nádejných literárnych adeptov.

 

 

 

Literárny klub Oáza, ktorý rozvíja svoju dlhoročnú činnosť pri Kysuckej knižnici v Čadci sa pravidelne stretáva v priestoroch knižnice s cieľom propagovať, podporiť a usmerniť začínajúcich básnikov a prozaikov kysuckého regiónu. V piatok 26. septembra 2014 sa uskutočnilo ďalšie klubové stretnutie jeho členov a nádejných literárnych adeptov.

Odborného poradcu mladých začínajúcich autorov a nestora klubu spisovateľa a publicistu Ladislava Hrubého privítala PhDr. Janka Bírová v súčasnosti poverená riadením Kysuckej knižnice v Čadci. Neformálne literárne stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére, ktorá riešila úskalia tvorby začínajúcich autorov, možnosti ich prezentácie a rozvoja tvorivých nápadov. Ladislav Hrubý sa citlivo prihováral, hodnotil a povzbudzoval členov klubu k ďalším tvorivým aktivitám. Koordinátorka klubových aktivít a pracovníčka knižnice Mgr. Helena Pagáčová oboznámila prítomných o aktuálnych literárnych súťažiach na Slovensku, literárnych časopisoch a podujatiach, ktoré podporujú tvorbu začínajúcich autorov. Informovala taktiež o celoslovenských literárnych súťažiach „Jurinova Jeseň“ a „Jašíkove Kysuce“, ktorých hlavným organizátorom je Kysucká knižnica v Čadci. Tieto významné literárne podujatia obohatia kultúrny život na Kysuciach už najbližších mesiacoch. Príjemný večer klubového stretnutia bol zavŕšený čítaním novej básnickej tvorby aktívnej členky klubu Marty Harajdovej.
Kysuce boli v minulosti synonymom biedy a chudoby, ale i kolískou výnimočných a talentovaných ľudí v oblasti kultúry, umenia a literatúry. Kysucká knižnica v Čadci a jej literárny klub Oáza privíta vo svojich radoch každého nového záujemcu, ktorý chce svoj talent úspešne rozvíjať a prispieť tak i v budúcnosti k obohateniu nášho regionálneho literárneho fondu.

Kysucká knižnica v Čadci
Mgr. Helena Pagáčová
Kysucká knižnica v Čadci
Ul. 17. novembra 1258
022 01 Čadca
pagacova@kniznica-cadca.sk

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.10.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky