30. marec 2017

J. Blanár: Mladí musia poznať dejiny Slovenska

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 30. marec 2017

Aj v roku 2017 vyčlenil Žilinský samosprávny kraj finančné prostriedky pre grantové programy Škola bez tabaku, alkoholu a drog a Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie. Zo 48 prihlásených žiadostí stredných škôl podporí ŽSK 20 projektov v celkovej výške 6-tisíc eur. Ako vysvetlil žilinský župan Juraj Blanár, cieľom je zamerať sa na mladých ľudí a problémové oblasti, s ktorými prichádzajú do kontaktu. „V našej župnej pôsobnosti máme aj stredné školy, a preto môžeme vytvárať pozitívne projekty a pôsobiť na mladých i v tejto oblasti. Každoročne organizujeme protidrogové koncerty a motivujeme školy, aby sa zapojili do grantového programu na prevenciu proti drogám, alkoholu či cigaretám,“ uviedol J. Blanár. Okrem tejto oblasti sa župa snaží viesť mladých tiež k záujmu o slovenskú históriu. „Musíme dbať o to, aby poznali a pochopili dejiny Slovenska, kde sa narodili a vyrastajú. Oni sú tými, ktorí zachovajú naše dedičstvo, a nesmieme dopustiť, aby považovali dôležité historické udalosti za nepodstatné či dokonca vymyslené,“ zdôraznil žilinský župan.

Medzi úspešnými žiadateľmi o grant v programe Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie je Spojená škola v Nižnej, ktorá žiakom priblíži dejiny II. svetovej vojny prostredníctvom života a boja Jozefa Gabčíka pri príležitosti 75. výročia jeho úmrtia. Upevniť národné povedomie je tiež cieľom Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste. Riaditeľka odboru školstva ŽSK Eva Rovňanová informovala, že súčasťou podporených aktivít budú i exkurzie do významných kysuckých obcí a miest. „Stredoškoláci sa budú môcť zapojiť do tvorivých dielní, kresliť mapy, vytvárať prezentácie a spoznávať tak históriu, kultúru a súčasnosť regiónu interaktívnym spôsobom,“ dodala E. Rovňanová. Ďalšiu osobnosť národných dejín predstaví Školský internát v Ružomberku. Podľa slov riaditeľky odboru školstva ŽSK, žiaci navštívia rodisko Andreja Hlinku a aj prostredníctvom vedomostného kvízu sa naučia čo najviac z jeho života.

V rámci programu Škola bez tabaku, alkoholu a drog uspelo Gymnázium J. Lettricha v Martine s projektom Kroky. Okrem sprievodných aktivít zorganizuje škola besedu s klientom resocializačného zariadenia. „Stretnutia s reálnymi osobami, ktoré si prešli negatívnymi skúsenosťami s drogami, zanechávajú v žiakoch hlbšiu stopu. Ich príbehy sa detí bytostne dotýkajú, keďže mnoho z týchto ľudí sa do problémov dostalo práve v ich veku. Klienti otvorene hovoria o tom, ako im drogy či alkohol zničili detstvo a mladosť, a to môže mladým otvoriť oči,“ doplnila E. Rovňanová. Alternatívu k nezdravému životnému štýlu zase ponúkne SOŠ podnikania v Žiline. Podujatia sa zamerajú na prezentáciu a ukážky zdravej výživy či rôznorodé športové aktivity.

 

PODPORENÉ PROJEKTY 2017:

Škola bez tabaku, alkoholu a drog

SOŠ technická, Námestovo - Dislike drogám,

Obchodná akadémia, Dolný Kubín - Svet mojimi očami,

Spojená škola, Tvrdošín - Škola bez tabaku, alkoholu a drog,

Gymnázium J. Lettricha, Martin - Kroky,

Hotelová akadémia, Žilina - Zabezpečenie prevencie drogových závislostí vo výchovno-vzdelávacom procese,

SOŠ podnikania, Žilina - Buď fit – športuj a ži zdravo,

SOŠ obchodu a služieb, Čadca - Efektívna prevencia je dobrou investíciou do budúcnosti,

SOŠ technická, Čadca - Falošní priatelia – alkohol a droga,

Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca - Živá knižnica s bývalými narkomanmi,

Spojená škola, Kysucké Nové Mesto - Buď in – ži bez drog,

 

Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie

Gymnázium V. Paulinyho – Tótha, Martin - Významné osobnosti martinského gymnázia,

SOŠ drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou - (Ne)známi Kysučania,

Spojená škola, Kysucké Nové Mesto - Malé dejiny veľkých skutkov,

SOŠ technická, Čadca - Dve Terézie, ktoré vstúpili do histórie mesta Čadca,

Spojená škola, Nižná - Jozef Gabčík – slovenský hrdina 2. sv. vojny,

Spojená škola, Tvrdošín - Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie,

Školský internát, Ružomberok - Odhaľujeme tajomstvá zo života Andreja Hlinku,

SOŠ stavebná, Žilina - Po stopách Štúra – objav v sebe historika,

Stredná zdravotnícka škola, Žilina - Naša Timrava. 

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.03.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky