19. AUGUST 2015

IT firmy chcú upraviť osnovy, aby viac motivovali študentov

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 19. august 2015

Na pracovnom stretnutí o téme inovácie školských vzdelávacích programov stredných odborných škôl v odbore informačných a komunikačných technológií (IKT) o tom rokovali predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja a združenia IKT klastra Z@ict. Klaster, ktorý združuje organizácie a inštitúcie s cieľom stimulovať rozvoj v oblasti zamestnanosti a kvality vzdelávania v oblasti informačných a telekomunikačných technológií, zastupovali na rokovaní prezident Z@ict a zároveň zástupca firmy Scheidt & Bachmann Slovensko Marián Koprda spolu so zástupcom spoločnosti Siemens s. r. o. a predstaviteľmi Žilinskej univerzity. „Významné IT spoločnosti ako členovia klastra už úspešne spolupracujú s niektorými odbornými školami v Žilinskom kraji a v rámci klastra ako združenia by sme chceli na túto spoluprácu nadviazať a podieľať sa spolu s univerzitou na úpravách osnov i aktívnejšej prezentácii IKT odboru na základných a stredných školách. Zároveň chceme viac prepojiť vzdelávanie na stredných odborných školách a univerzite, kam žiaci po maturite prichádzajú, a prilákať študentov k informačným technológiám. Základom pre kvalitné vzdelávanie je mať dobrý učebný plán, no na druhej strane dôležitou úlohou je tiež motivovať žiakov, aby tieto odbory vôbec chceli študovať. A k tomu ako združenie chceme aktívne prispieť, pretože Žilinský kraj je dynamicky rastúci IT kraj,“ uviedol M. Koprda. 

Žilinská župa vybrala tri stredné odborné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré pripravujú študentov v odbore IKT a ktoré sa budú podieľať na ďalšej spolupráci s klastrom. Spojená škola v Kysuckom Novom Meste, Spojená škola v Tvrdošíne a Stredná priemyselná škola v Martine sa tak stanú súčasťou pilotného projektu, v rámci ktorého spoločne inovujú vybrané učebné osnovy s cieľom podporiť u študentov logické myslenie, vzbudiť záujem o informačné technológie a zároveň nadviažu spoluprácu so Žilinskou univerzitou pre obnovu vzdelania učiteľov. „Naše školy pre firmy pripravujú ich budúcich zamestnancov, a preto je pre nás prioritou viesť so zamestnávateľmi otvorený dialóg a pripraviť vzdelávacie programy tak, aby zvyšovali kvalitu štúdia a motivovali žiakov,“ informovala riaditeľka odboru školstva ŽSK Dana Mažgútová. Dodala tiež, že Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 48 stredných odborných škôl, na ktorých podporuje praktické vyučovanie, buduje centrá odborného vzdelávania a ktoré sa zapájajú i do duálneho vzdelávania. Na základe nasledujúcich rokovaní by sa v budúcnosti do projektu mohli zapojiť aj ďalšie školy.

Spojená škola v Kysuckom Novom Meste ponúka študentom sedem študijných odborov – Elektrotechnika, Informačné a sieťové technológie, Mechatronika, Technické lýceum, Strojárstvo, Logistika a Obchodná akadémia. 

Spojená škola v Tvrdošíne poskytuje vzdelávanie v odboroch Elektrotechnika, Technické a informatické služby, Technické lýceum, Mechatronika, Obchodná akadémia a Technika a prevádzka dopravy. 

Stredná priemyselná škola v Martine má otvorené štyri študijné odbory, a to Elektrotechnika, Mechatronika, Technické lýceum a Logistika.

 

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK

Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.08.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky