2. FEBRUÁR 2015

Inšpirujeme ženy k podnikaniu v Žilinskom kraji

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 2. február 2015

Žilinský samosprávny kraj a Ambasádorka Európskej siete ambasádoriek podnikania žien Zlatica Mária Stubbs dnes (2. 2. 2015) podpísali Memorandum o spolupráci pri podpore žien podnikateliek a začínajúcich podnikateliek zo Žilinského kraja. Jednou z prvých aktivít, na ktorých sa strany dohodli, je projekt Intenzívnej akadémie pre ženy, ktoré potrebujú naštartovať či znovu oživiť svoje podnikanie. V utorok 3. 2. 2015 sa uskutoční prvé stretnutie a počas mesiacov február, marec a apríl bude akadémia pokračovať ôsmimi 2-hodinovými lekciami, ktoré vo forme akčného učenia a intenzívnych workshopov pomôžu účastníčkam navzájom si vymieňať praktické informácie, získať nové zručnosti a zúčastniť sa reálneho biznis networkingu. Hlavným cieľom je podporiť ženy v samozamestnávaní, motivovať a inšpirovať k úspešnej realizácii ich plánov a budovaní silných partnerstiev.

Žilinská župa v rámci akadémie nielen poskytne priestory úradu pre výučbu, ale zároveň bude aj naďalej podporovať ženy v podnikaní prostredníctvom odborných seminárov a konferencií v spolupráci s Klubom podnikateliek Žiliny. „Ženy v podnikateľskom prostredí a na manažérskych pozíciách stále nie sú dostatočne docenené a uznávané, v Žilinskom kraji je evidovaných len približne 20 % živnostníčok, čo predstavuje jedno z najmenších čísel na Slovensku,“ konštatoval žilinský župan Juraj Blanár. Ako ďalej uviedol, vzdelávací projekt pomôže k šíreniu povedomia o pôsobení podnikateliek, zdôrazní dobré príklady z praxe a výraznou mierou prispeje k uplatneniu žien v biznis sfére Žilinského kraja, kde by aj ony mali mať svoje významné miesto. 

„Obsahovo sa stretnutia zamerajú na štyri základné piliere, a to víziu a ciele podnikania, marketing a podnikateľský biznis model, financie, networking a budovanie kontaktov,“ dodala ambasádorka Zlatica Mária Stubbs. Skúsení lektori bez nároku na honorár prevedú účastníčky akadémie svetom reálneho podnikania a poskytnú im svoje profesionálne skúsenosti. Projekt prinesie rozvoj a možnosť vzdelávania pre podnikateľky Žilinského kraja, ktoré budú schopné zdokonaliť a rozšíriť svoj biznis. 

Všetky informácie o projekte sú dostupné na www.podnikanie-zenyzilina.sk.

 

Lenka Záteková
hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja

Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.02.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky