Informácia o zverejnení aktualizácií k výzvam IROP

Oznam SO pre IROP.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  • Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách
    Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.05.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky