Informácia o zverejnení aktualizácie k výzve IROP – stredné odborné školy

Web stránka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

 

 

 

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.02.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12.

Dokument je dostupný na adrese:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13886

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.02.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky