Informácia o zverejnení aktualizácie k výzve IROP - MŠ

Web stránka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP

 

 

 

 

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 7.02.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.

Aktualizácia je dostupná TU:
Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.02.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky