Informácia o zverejnení aktualizácie k výzve IROP – materské školy

Webová stránka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

 

 

 

 

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 15.03.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená aktualizácia Aktualizácia č.3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.03.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky