Informácia o zverejnení aktualizácie k výzve IROP

Oznam odboru SO pre IROP.

 

 

 

 

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 10.05.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky