Ilustrujem svoju obľúbenú knižku 2018

Toto podujatie má dlhoročnú tradíciu a je určené pre žiakov základných škôl a hendikepované deti a mládež.

 

 

 

Čadca (9. marec 2018) V Kysuckej knižnici v Čadci, ktorá pracuje v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa dňa 2. marca 2018 uskutočnilo slávnostné otvorenie a vyhodnotenie výtvarnej súťaže Ilustrujem svoju obľúbenú knižku 2018. Toto podujatie má dlhoročnú tradíciu a je určené pre žiakov základných škôl a hendikepované deti a mládež.

Výtvarnú súťaž vyhlasuje Kysucká knižnica pri príležitosti narodenia nášho významného rodáka, akademického maliara Miroslava Cipára. Je určená pre deti a mládež v našom Kysuckom regióne a v tomto roku sa do súťaže zapojili žiaci z týchto 14.-tich škôl a Stružielky: ZŠ s MŠ Nová Bystrica Vychylovka, ZŠ J. A. Komenského v Čadci, ZŠ s MŠ Oščadnica, Súkromná špeciálna škola s materskou školou pre autistické deti v Čadci, ŠZŠ v Čadci, ZŠ Milana Mravca Raková, ZŠ Milana Mravca Raková – Trstená, ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou, Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci, ZŠ Rázusova v Čadci, ZŠ Svrčinovec, ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ s MŠ Podzávoz. Po prvýkrát sa súťaž rozšírila aj do iného regiónu Slovenska a do súťaže zaslali svoje výtvarné práce i žiaci z Gymnázia v Topoľčanoch. Výstavu tvorí úctyhodný počet dvesto siedmich výtvarných prác, z ktorých po neľahkom rozhodovaní bolo ocenených 42. Za svoju tvorivú prácu boli deti ocenené unikátnym a originálnym diplomom, ktorý pre túto súťaž vytvoril sám akademický maliar Miroslav Cipár. Diplom s originálnou kresbou a podpisom nášho významného rodáka sa ako odmena v tejto súťaži bude udeľovať aj v budúcnosti. Deti boli odmenené aj zaujímavým súborom propagačných listov našich popredných slovenských ilustrátorov ocenených na BIB a darčekom, ktorý venovala Kysucká knižnica v Čadci z finančných zdrojov občianskeho združenia Literárny kompas. Počas vernisáže boli zúčastnené deti, ich rodičia a pedagógovia oboznámení so životom a dielom Miroslava Cipára a informovaní o posledných novinkách z jeho tvorby. V kultúrnom programe vystúpil s prózou Jozefa Pavloviča „O veľkom malom Maliarovi“ Matej Grochal, žiak 2. C. triedy M. R. Štefánika. Spevom a hrou na husle a flautu sprevádzali program žiačky ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci pod pedagogickým vedením Aleny Gavlasovei, Moniky Fučkovej a Iva Kubiša. Touto cestou im chceme poďakovať za hodnotný hudobný program, ktorý umelecky obohatil slávnostnú vernisáž. Poďakovanie patrí aj všetkým pedagógom, pod vedením ktorých vznikli všetky krásne a zaujímavé výtvarné práce, s ktorými sa žiaci zapojili do našej súťaže.
Návštevníci Kysuckej knižnice v Čadci výstavu talentovaných malých výtvarníkov a ilustrátorov môžu v priestoroch knižnice obdivovať počas celého mesiaca marca – mesiaca knihy. Zároveň pozývame všetkých príbuzných malých umelcov, ale i všetkých priaznivcov literatúry a umenia, aby našu knižnicu navštívili a rozšírili svoj duchovný a vedomostný obzor. Tešíme sa na vašu priazeň a podporu.

KK
Zuzana Hrdková
Kysucká knižnica v Čadci
Ul. 17. novembra 1258
022 01 Čadca


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.03.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky