Husličky z javora – O zlatú guľôčku

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti hudobného folklóru.

 

 

 

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 11. marca 2018 regionálnu postupovú súťaž a prehliadku detského hudobného folklóru Husličky z javora 2018 a regionálnu prehliadku detských sólistov spevákov O zlatú guľôčku 2018. Spoluorganizátorom podujatia bolo Centrum voľného času Kamarát v Martine.

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti hudobného folklóru

Do súťaže Husličky z javora sa prihlásili: 2 detské ľudové hudby, 5 detských speváckych skupín, 7 sólistov spevákov, 1 spevácke duo a 4 sólisti inštrumentalisti. Prehliadky O zlatú guľôčku sa zúčastnilo 21 detských sólistov spevákov.

Odborná porota v zložení PaedDr. Roman Bienik, PhD., Bc. Vladimír Šlepec a Martin Hanuliak udelila nasledovné ocenenia:

I. Kategória detské ľudové hudby:
Zlaté pásmo:
1. miesto s priamym postupom do krajského kola súťaže – DĽH Javorček pri DFS Turiec Martin
2. miesto s odporúčaním na postup do krajského kola súťaže – DĽH Tacle pri DaMFS Kalužiar Martin

II. Kategória detské spevácke skupiny:
Zlaté pásmo:
1. miesto s priamym postupom do krajského kola súťaže - Dievčenská spevácka skupina DFS Lúčik Turčianske Teplice
2. miesto s odporúčaním na postup do krajského kola súťaže – Chlapčenská spevácka skupina DFS Turiec Martin
3. miesto – Dievčenská spevácka skupina Kalužiarky DaMFS Kalužiar Martin
Bronzové pásmo:
Dievčenská spevácka skupina DFS Turiec
Dievčenská spevácka skupina Jedle DFS Buci

III. Kategória sólisti speváci:
Zlaté pásmo:
1. miesto s priamym postupom do krajského kola súťaže – Veronika Krčméryová
2. miesto s odporúčaním na postup do krajského kola súťaže – Nina Michalíková
3. miesto – Emma Siekelová
Strieborné pásmo: Dominika Kováčová
Bronzové pásmo: Lucia Lincéni, Terézia Maďarová, Viktória Šišková, Nina Kristína Lašutová, Natália Lettrichová

IV. Kategória sólisti inštrumentalisti:
Zlaté pásmo:
1. miesto s priamym postupom do krajského kola súťaže – Tomáš Ovsianka – 6 dierková píšťalka
2. miesto – Zuzana Bocková – 6 dierková píšťalka
3. miesto – Dominik Kohút – 6 dierková píšťalka
Strieborné pásmo: Matej Bella - heligónka

Postupujúce detské ľudové hudby, detské spevácke skupiny, sólisti speváci a sólista inštrumentalista budú reprezentovať náš región na krajskej súťažnej prehliadke Kubínske spievanky 2018, ktorá sa uskutoční dňa 29. apríla 2018 v Dolnom Kubíne.

Na koncert sólistov spevákov O zlatú guľôčku, ktorý sa bude konať 3. júna 2018 v rámci XXXIV. ročníka Turčianskych slávností folklóru, porota vybrala:

I. Kategória:
Viktória Šišková, Katarína Kureková, Tatiana Hvizdáková, Kristína Gaššová
II. Kategória:
Nina Kristína Lašutová, Natália Lettrichová, Natália Šišková, Alexandra Kočanová

V Martine 13.3.2018

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká
manažér pre ZUČ: folklór a ochotnícke divadlo
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
www.tks.sk

0917 494 708

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.03.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky