29. OKTÓBER 2015

Hotelová akadémia oslávila 130. výročie

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 28. október 2015

Od roku 1885 pretrváva v Liptovskom Mikuláši tradícia odborného vzdelávania, ktorá sa rozvíjala prostredníctvom Mestskej učňovskej priemyselnej školy, dnešnej Hotelovej akadémie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. „Takmer 600 žiakov sa momentálne vzdeláva v desiatich odboroch obchodu, turizmu, gastronómie, hotelierstva a marketingu. Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši už 13 desaťročí vychováva kvalitných absolventov v našej turisticky najobľúbenejšej destinácii – v regióne Liptov a okrem toho, že je v Žilinskom kraji od roku 2013 Centrom pre odborné vzdelávanie a prípravu pre služby a gastronómiu, je certifikovaná aj prestížnym ratingom BBB v hodnotení spoločnosťou International Education Society v Londýne. Aktívne spolupracuje s profesijnými združeniami a som rád, že aj tu úspešne pokračuje praktické prepojenie vyučovania v rámci duálneho vzdelávania,“ informoval počas slávnostnej akadémie pri príležitosti 130. výročia školy žilinský župan Juraj Blanár. Podľa jeho slov dosahuje inštitúcia každoročne úspechy v národných, ale i medzinárodných súťažiach. V marci tohto roku sa študenti Hotelovej akadémie stali absolútnymi víťazmi v konkurencii 118 cvičných firiem z európskych krajín. „S ich projektom Villa Betula si odniesli nielen cenu za stánok, ale aj prvé miesto za činnosť firmy počas veľtrhu, čo je vynikajúci výsledok. Aj vďaka takýmto aktivitám sa študenti môžu ďalej rozvíjať a získať cenné skúsenosti do svojho budúceho zamestnania,“ uviedol J. Blanár.

Počas slávnostného programu sa predstavili súčasní i bývalí žiaci školy. Spoločne poďakovali pedagógom a zamestnancom, ktorí kvalitu vyučovania neustále posúvajú na vyššiu úroveň. „Žiaci majú možnosť zúčastňovať sa počas svojho štúdia rôznych vzdelávacích aktivít, recepcií, rautov a zahraničných stáží. Odbornú prax vykonávajú v našej reštaurácii Mladosť, ale tiež v päťhviezdičkových hotelových a wellness rezortoch v Tatrách či Malej Fatre,“ dodala riaditeľka Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši Katarína Uličná. Ako ďalej uviedla, vďaka finančným prostriedkom Žilinskej župy sa škole darí aj modernizovať prostredie, v ktorom sa študenti vzdelávajú. Tri budovy akadémie prešli rekonštrukciou, v rámci ktorej došlo k zatepleniu a výmene okien.

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK