9. november 2017

Hornooravskú nemocnicu čaká rozsiahla rekonštrukcia

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Trstená 9. november 2017

Žilinská župa kompletne zrekonštruuje a rozšíri gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Hornooravskej nemocnice v Trstenej v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Schválený projekt modernizácie bude financovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. „Investíciu vo výške 3,7 miliónov eur sa podarilo získať najmä vďaka odborne pripravenému projektu, ktorý hodnotiaca komisia schválila a môžeme tak na obnovu využiť eurofondy a spolufinancovanie z rozpočtu ŽSK vo výške päť percent. Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie prejde nielen rekonštrukciou, ale jeho priestory aj rozšírime a pribudne približne 280 nových prístrojov a zariadení, vďaka čomu sa budú pacientky liečiť a zotavovať v kvalitnejších podmienkach,“ informoval predseda ŽSK Juraj Blanár. 

Hornooravská nemocnica je jediná župná nemocnica, ktorá aktuálne môže čerpať eurofondy. „Naše regionálne nemocnice neboli v roku 2011 oddlžené spolu so štátnymi, a preto stále tlačia pred sebou dlh ešte spred 14 rokov, kedy ich kraj v procese delimitácie prevzal od štátu. Podarilo sa nám ho znížiť z 33 miliónov na 14 miliónov eur a  nemocnice dnes hospodária vyrovnane. Hornooravská nemocnica však ako jediná spĺňa prísne európske podmienky, ktoré vyžadujú práve vyrovnané záväzky voči sociálnej poisťovni,“ priblížil žilinský župan.

Žilinský samosprávny kraj si zachoval v priamej pôsobnosti župné nemocnice v Trstenej, Dolnom Kubíne, Čadci a Liptovskom Mikuláši, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť pre približne 

333-tisíc pacientov. Od vzniku samosprávnych krajov investovala župa do ich rozvoja 48,5 milióna eur, vybudovala moderné urgentné príjmy, nakúpila špičkové prístrojové, materiálno-technické vybavenie a obnovila desiatky oddelení.

 

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK