20. august 2018

Hľadáme osobnosti Žilinskej župy

 

 

 

 

 

7.8.2018, Žilina - Žilinská župa zbiera nominácie na osobnosť kraja. Ľudí, ktorí by mohli pribudnúť do župnej siene slávy môže navrhnúť aj verejnosť. Uzávierka návrhov je do 31. augusta.

Cena Žilinského samosprávneho kraja je najvyšším župným ocenením. Udeľuje sa ľuďom, ktorí významným spôsobom prispievajú k rozvoju a zlepšeniu Žilinského kraja alebo ho úspešne reprezentujú.

,,Návrhy na udelenie ceny môžu posielať aj samotní občania, ktorí poznajú vo svojom okolí ľudí, ktorých práca a činnosť je pre iných ľudí či život v Žilinskom kraji dôležitá a výnimočná. V našom kraji je mnoho zaujímavých a inšpiratívnych ľudí, ktorí možno ani netušia akým prínosom sú pre náš kraj. Chceme im aj takýmto spôsobom vyjadriť úctu a poďakovať,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Do siene slávy v uplynulých rokoch pribúdali športovci, umelci, pedagógovia, lekári, vedci a mnohí iní. V minulosti napríklad básnik Milan Rúfus, cyklista Peter Sagan, speváčka Marcela Laiferová, drotársky historik Karol Guleja či vojnová veteránka Mária Pelcrová a ďalší. Vlani najvyššie ocenenie Žilinskej župy získali učiteľ fyziky Jozef Beňuška z martinského gymnázia, horolezec, jaskyniar a dokumentarista Slavomír Chmela a hudobník, spevák, maliar a fotograf František Mucha z Terchovej.

Návrhy na udelenie ceny ŽSK (nominácie) môže podávať predsedníčka, podpredsedovia, poslanci i komisie ŽSK. Taktiež občianske združenia, umelecké a vedecké inštitúcie, iné právnické osoby a obyvatelia ŽSK a to buď priamo alebo prostredníctvom poslancov mestského a miestneho zastupiteľstva miest a obcí ŽSK. Laureátov na udelenie Ceny ŽSK následne schvaľuje župné zastupiteľstvo.

Uzávierka nominácií je do 31. augusta. Postup ako nominovať kandidáta, aj prihlasovací formulár je zverejnený na webstránke: www.zilinskazupa.sk, v sekcii Ocenenia ŽSK a záštita predsedu. 

 

Ceny budú slávnostne odovzdané v závere roka 2018.