Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

31. júla 2019

Ešte mesiac môžu lekári žiadať o dotáciu

 

 

 

 

 

30.7.2019, Žilina – Rozbehnúť vlastnú ambulanciu a zabezpečiť jej materiálno-technické vybavenie je teraz možné aj s finančnou podporou Žilinskej župy. Uzávierka žiadostí o dotácie je 31. augusta 2019.

Žilinská župa ako prvá spomedzi krajov spustila vlastné podporné programy na stabilizáciu lekárov a sestier v zdravotníctve. V kraji chýbajú najmä neurológovia, alergiológovia, oční lekári, reumatológovia, ale aj zubári, detskí špecialisti, či pediatri a približne tretina všeobecných lekárov pre deti a dorast je starších ako 65 rokov. Novým dotačným systémom župa podporí práve lekárov, ktorí sa rozhodnú prevádzkovať ambulancie v odboroch a oblastiach, kde ich je nedostatok. Župa vyčlenila v rámci prvej výzvy 150-tisíc eur.

O dotáciu v sume od 5 do 30-tisíc eur môžu požiadať všeobecní lekári, ale i špecialisti, ktorí vykonávajú svoju činnosť na území Žilinského kraja a poskytujú služby jeho obyvateľom. ,,Chceme motivovať nových lekárov, aby neodchádzali za hranice kraja alebo štátu, ale aby pomáhali a poskytovali nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť ľuďom v kraji. Tí dnes musia často cestovať za vyšetrením ďaleko, alebo čakajú na termín u špecialistu príliš dlho. Je v našom záujme tento stav aktívne riešiť a skvalitniť dostupnosť zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji tak, aby aj v odľahlejších regiónoch našli ľudia svojho lekára,“ uviedla žilinská županka Erika Jurinová. 

V závislosti od výšky prijatej dotácie sa lekári zaväzujú nepožiadať o zmenu miesta prevádzkovania svojej ambulancie po dobu dvoch (pri dotácií vo výške 5- až 10-tisíc eur), štyroch (10- až 20-tisíc eur) alebo šiestich rokov (20- až 30-tisíc eur). Zároveň musia poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť aspoň 30 hodín týždenne v prípade špecialistov a aspoň 35 hodín v prípade všeobecných lekárov. Podmienkou je mať uzatvorenú zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami. 

Dotácia sa môže uplatňovať aj spätne - na výdavky, ktoré lekárom vznikli v čase od 1.januára 2019 až do posledného dňa termínu realizácie podporovanej činnosti. Spolufinancovanie dotácie sa nevyžaduje.

Bližšie podmienky sú špecifikované na webovej stránke Žilinskej župy. Žiadosti o dotácie sa doručujú osobne do podateľne Úradu ŽSK, prostredníctvom elektronického formulára na www.zilinskazupa.sk alebo poštou na adresu: 

 

Žilinský samosprávny kraj
odbor zdravotníctva
Komenského 48
011 09 Žilina

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 31.07.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky