Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

31. júla 2019

Ešte mesiac môžu lekári žiadať o dotáciu

 

 

 

 

 

30.7.2019, Žilina – Rozbehnúť vlastnú ambulanciu a zabezpečiť jej materiálno-technické vybavenie je teraz možné aj s finančnou podporou Žilinskej župy. Uzávierka žiadostí o dotácie je 31. augusta 2019.

Žilinská župa ako prvá spomedzi krajov spustila vlastné podporné programy na stabilizáciu lekárov a sestier v zdravotníctve. V kraji chýbajú najmä neurológovia, alergiológovia, oční lekári, reumatológovia, ale aj zubári, detskí špecialisti, či pediatri a približne tretina všeobecných lekárov pre deti a dorast je starších ako 65 rokov. Novým dotačným systémom župa podporí práve lekárov, ktorí sa rozhodnú prevádzkovať ambulancie v odboroch a oblastiach, kde ich je nedostatok. Župa vyčlenila v rámci prvej výzvy 150-tisíc eur.

O dotáciu v sume od 5 do 30-tisíc eur môžu požiadať všeobecní lekári, ale i špecialisti, ktorí vykonávajú svoju činnosť na území Žilinského kraja a poskytujú služby jeho obyvateľom. ,,Chceme motivovať nových lekárov, aby neodchádzali za hranice kraja alebo štátu, ale aby pomáhali a poskytovali nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť ľuďom v kraji. Tí dnes musia často cestovať za vyšetrením ďaleko, alebo čakajú na termín u špecialistu príliš dlho. Je v našom záujme tento stav aktívne riešiť a skvalitniť dostupnosť zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji tak, aby aj v odľahlejších regiónoch našli ľudia svojho lekára,“ uviedla žilinská županka Erika Jurinová. 

V závislosti od výšky prijatej dotácie sa lekári zaväzujú nepožiadať o zmenu miesta prevádzkovania svojej ambulancie po dobu dvoch (pri dotácií vo výške 5- až 10-tisíc eur), štyroch (10- až 20-tisíc eur) alebo šiestich rokov (20- až 30-tisíc eur). Zároveň musia poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť aspoň 30 hodín týždenne v prípade špecialistov a aspoň 35 hodín v prípade všeobecných lekárov. Podmienkou je mať uzatvorenú zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami. 

Dotácia sa môže uplatňovať aj spätne - na výdavky, ktoré lekárom vznikli v čase od 1.januára 2019 až do posledného dňa termínu realizácie podporovanej činnosti. Spolufinancovanie dotácie sa nevyžaduje.

Bližšie podmienky sú špecifikované na webovej stránke Žilinskej župy. Žiadosti o dotácie sa doručujú osobne do podateľne Úradu ŽSK, prostredníctvom elektronického formulára na www.zilinskazupa.sk alebo poštou na adresu: 

 

Žilinský samosprávny kraj
odbor zdravotníctva
Komenského 48
011 09 Žilina

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 31.07.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky