2. APRÍL 2015

Efektívnejšia správa majetku Žilinskej župy

 

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 2. apríl 2015

Žilinský samosprávny kraj je vlastníkom mnohých nehnuteľností i pozemkov, ktoré sú využívané pre zdravotnícke, sociálne, vzdelávacie i kultúrne aktivity. Správu tohto majetku nevykonáva ŽSK priamo, ale prostredníctvom svojich inštitúcií ako sú nemocnice, domovy sociálnych služieb, školy, správa ciest alebo kultúrne zariadenia. Vzhľadom na klesajúcu demografickú krivku alebo optimalizáciu služieb sa niektoré inštitúcie presťahovali či zmenili formu svojho pôsobenia. Napríklad kvôli liberalizácii zdravotníctva museli zaniknúť polikliniky a ostali v nich len neštátni lekári. Práve neverejní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa zodpovedne postavili k budove v Liptovskom Mikuláši a odkúpili ju so zámerom zachovania poskytovania zdravotnej starostlivosti pod jednou strechou. Ale niektoré budovy stratili svoje pôvodné využitie (bývalá Stredná odborná škola rybárska Mošovce), a preto je potrebné nielen ochrániť majetok župy, ale ho aj zhodnocovať či už prenájmom, predajom alebo zmenou využitia. Napríklad v oblasti školstva vlastní kraj majetok vo výške 150,5 mil. eur. „Z tohto dôvodu sme vytvorili na Úrade ŽSK nový odbor správy majetku, ktorý sa bude venovať nehnuteľnostiam župy v našich regiónoch,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. O nakladaní s majetkom rozhodujú zastupiteľstvo a predseda v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom ŽSK. „Verím, že tento nový odbor bude fungovať ako naša župná realitka, ktorej činnosť sa prejaví pozitívne na rozpočte kraja,“ dodal J. Blanár. Nový odbor správy majetku vznikol z pôvodného odboru vnútornej správy, ktorý pôvodne zahŕňal aj obstarávanie a investičnú činnosť, ktoré sa týmto oddelili od majetkovej časti župy.

Lenka Záteková
hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.04.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky