7. APRÍL 2014

E-obstarávanie Žilinskej župy dostalo 11400 ponúk

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

7 miliónová úspora vďaka elektronickým aukciám

Žilina, 7. apríl 2014

Žilinský samosprávny kraj začal s elektronickým obstarávaním a aukciami pred tromi rokmi. Počiatočná investícia do softvéru bola požičaným grošom z rozprávky o troch grošoch. Ten druhý symbolický groš ide na samotné stavebné akcie (rekonštrukcie, zatepľovanie, opravy ciest) a nákup rôznych tovarov pre inštitúcie ako nemocnice, domovy sociálnych vecí a školy. No a tretí groš, ktorý však nie je rozprávkový, ale reálny znamená úsporu vďaka transparentnému spôsobu zadávania zákaziek a nakupovania. „Každý rok ušetríme v priemere 2,3 milióna eur,“ dodáva spokojne žilinský župan Juraj Blanár, ktorý podporuje zavádzanie inovatívnych prvkov do života samosprávy. Tie priniesli za tri roky skúšobnej prevádzky elektronických aukcií a obstarávaní úsporu takmer 7 miliónov eur. Celková štatistika efektívnosti systému, ktorý má aj osvedčenie od Úradu pre verejné obstarávanie, prezrádza, že sa do župného obstarávania zapojilo 1300 subjektov, pričom podali 11400 ponúk. Išlo pritom od veľkých stavieb, výmen okien a podláh, cez tovary ako lôžka na zdravotnícke účely a röntgenové filmy, ďalej dopravené značky, čistiace prostriedky alebo výpočtovú techniku, až po ovocie, zeleninu i samotné kuchynské vybavenie. Rovnako kraj takto obstarával aj niektoré služby, ako napríklad opravu nákladných vozidiel, odborné školenia, ale aj montáž zábradlí i dodávku stravy. „Úspora verejných financií i efektívne hospodárenie sú dôvodmi, prečo budeme pokračovať v elektronickom obstarávaní,“ prezradil J. Blanár o ďalšom pokračovaní nového systému na župe. „Žilinský samosprávny kraj realizuje projekt Otvorený kraj, v rámci ktorého prebieha aj elektronické obstarávanie. Som presvedčený o tom, že dostupnosť obstarávania je súčasťou otvorenosti a zároveň ide o významný krok pre transparentnosť verejného prostredia.“ Priemerná úspora na každú zákazku vychádza 5700 eur, ktoré potom Žilinský samosprávny kraj môže použiť na ďalší rozvoj v iných oblastiach. 
E-aukcie sa uskutočňujú pre celý kraj, a tak môžeme uviesť pár príkladov z každého regiónu, čo sa tam dostalo ako služba či tovar vďaka elektronickému obstarávaniu. V Liptove potraviny pre DSS Likavka, v Žiline interiérové vybavenie pre Krajskú knižnicu, na Orave nový konvektomat pre DSS Zakamenné, na Kysuciach výmena okien v SOŠ obchodu a služieb a na Turci nákup počítačov pre Spojenú školu v Martine.

 

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK