Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Duálne vzdelávanie na SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši má zelenú

19.4.2016 prebehlo pracovné stretnutie na tému „Duálne vzdelávanie na Liptove“.

 

 

 

 

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na budúce povolanie, pri ktorom sa zodpovednosť za získanie praktických zručností významne presúva na zamestnávateľa. Školy zapojené do systému duálneho vzdelávania prispôsobujú školské vzdelávacie programy ich požiadavkám. Príprava žiakov v reálnych podmienkach zamestnávateľa výrazne skracuje dobu pracovnej adaptácie a predstavuje prax, ktorá väčšine absolventov škôl v klasickom systéme vzdelávania chýba. Žiadosť o vstup do systému duálneho vzdelávania pre školský rok 2016/2017 podalo 262 nových zamestnávateľov. Sme radi, že medzi nimi sú aj firmy, ktoré si chcú zabezpečiť nových zamestnancov z radov našich žiakov. Konkrétne ide o firmy ESOX s.r.o., Uhorská Ves, ktorá sa zameriava na design a výrobu lisovacích foriem a nástrojov pre technické výlisky a ich sériové lisovanie a máme s ňou podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní pre študijný odbor 2413 K mechanik strojov a zariadení. Druhou firmou je Savencia Fromage & Dairy SK, a.s., ktorej patrí výrobný závod bývalých Liptovských mliekarní, s ktorými máme podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní pre učebný odbor 2987 H 01 Biochemik – mliekarenská výroba.
Pre zvýšenie informovanosti výchovných poradcov zo ZŠ o duálnom vzdelávaní sa uskutočnilo na našej škole pracovné stretnutie na tému : Duálne vzdelávanie na Liptove. Jeho hlavným organizátorom bol Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava, Stredná odborná škola polytechnická Liptovský Mikuláš, Odbory školstva a mládeže, športu a kultúry mesta Liptovský Mikuláš a mesta Liptovský Hrádok.

Hlavnú prednášku mal Ing. Dušan Haluška, MBA, regionálny koordinátor pre Žilinský kraj zo ŠIOV-u, ktorý poskytol informácie o systéme duálneho vzdelávania, jeho výhodách a benefitoch pre žiakov, ale aj pre firmy. Informoval aj o počtoch firiem a žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania. Pohľad zamestnávateľov na duálne vzdelávanie prezentovali zástupcovia obidvoch firiem, s ktorými má naša škola podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní. Veríme, že aj takýmto spôsobom sa zvýši informovanosť výchovných poradcov základných škôl, ktorí podporia záujem žiakov základných škôl o duálne vzdelávanie na stredných odborných školách a smerovanie šikovných žiakov práve do vzdelávania, ktoré potrebujú firmy v našom regióne.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.04.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky