13.december 2019

Drotárstvo je zapísané v zozname UNESCO

 

 

 

 

13.12.2019, Žilina – Prvok drotárstva bol zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. O úspešný zápis sa zaslúžilo aj Považské múzeum v Žiline (PMZA) v správe Žilinskej župy, ktoré je známe ako drotárske múzeum.

Drotárstvo je jedinečný fenomén, ktorý sa nenachádza nikde inde na svete. Preto sa Ministerstvo kultúry SR a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u, ÚĽUV-u v spolupráci s Považským múzeom v Žiline rozhodli, že sa drotárstvo pokúsia zapísať do UNESCO. Rozhodnutie o zápise nakoniec padlo včera v Bogote na 14. zasadnutí Medzivládneho výboru Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva „Zápis do UNESCO považujeme za ocenenie všetkých, ktorí prispeli k udržaniu unikátnej živej tradície, akou drotárstvo rozhodne je a ktorá nemá vo svete obdobu,“ povedala Katarína Hallonová, historička drotárstva PMZA.

Považské múzeum v Žiline sa od svojho vzniku špecializuje na prezentáciu drotárstva a disponuje jedinečným zbierkovým fondom. Na popularizáciu drotárstva organizuje množstvo výstav, podujatí (najznámejšie je Stretnutie drotárskych majstrov), prednášok či tvorivých dielní. Samostatný Drotársky pavilón sídli v priestoroch zrekonštruovanej Hospodárskej budovy, kde sa vytvoril dôstojný priestor pre prezentáciu drotárskeho remesla. Považské múzeum sa priamo podieľalo sa pri poskytovaní dokumentov a na vypracovaní Nominačného listu. ,,Zápisom drotárstva do zoznamu UNESCO sa Považskému múzeu konečne podarilo to, o čo sa roky usilovalo. Pracovníci múzea odviedli kus dobrej práce, za čo im vo svojom mene, ale i v mene úradu, ďakujem. Máme byť na čo hrdí,“ povedala županka Erika Jurinová.

Drotárstvo sa tak stalo siedmym prvkom, ktorý má Slovenská republika zapísaný na zozname UNESCO.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.12.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky