Dokázali, že hviezdy sú im naklonené

Na krajské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach? postúpilo deväť žiakov

 

 

 

 

Tréma, adrenalín, strach, ale aj zdravé sebavedomie sprevádzali 28. marca 2018 účastníkov regionálneho kola 28. ročníka astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach? Tento rok si svoje vedomosti z oblasti amatérskej astronómie prišlo overiť 23 žiakov základných a stredných škôl z celej Oravy, ktorí boli rozdelení do troch kategórií. Regionálne kolo zorganizovalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline a už tradične sa súťažiaci stretli v priestoroch CSŠ A. Radlinského v Dolnom Kubíne.
Súťaž bola rozdelená na tri časti – test, mapa a ústna odpoveď. Práve prvá časť – testy – bola vo všetkých troch kategóriách najúspešnejšia. Naopak, najslabšou časťou bola "slepá" mapa, ktorá súťažiacim ubrala asi najviac bodov. Najmenej obľúbenou časťou na tejto súťaži býva ústna odpoveď pred porotou, pričom každý si vyberie otázku, ktorá sa skrýva pod číslom. Je to hop alebo trop. Tu sa však ukázalo, že mnohí majú nielen rečnícky talent, ale najmä vedomosti z oblasti astronómie. Posledné kolo zamiešalo poradie súťažiacich a ukázalo slabiny jednotlivých žiakov. Napokon porota spočítala body a určila víťazov. Na krajskom kole, ktoré sa uskutoční už 23., resp. 25. apríla v Žiline (1. a následnej 2. kategória), bude Oravu zastupovať 9 súťažiacich. Kým z najstaršej 3. kategórie si kvôli nízkemu počtu bodov postup nevybojoval žiadny súťažiaci, z prvej kategórie postupujú štyria a z 2. kategórie piati žiaci. Na krajskom kole sa tak predstavia: Matej Lastič z CSŠ A. Radlinského v Dolnom Kubíne, Hyacinta Boleková, Patrícia Pjonteková, Soňa Boleková a Monika Kšenzuláková zo ZŠ s MŠ Mútne, Vladimír Bajčičák zo ZŠ s MŠ Novoť, Michal Čajka a Ema Stanková zo ZŠ s MŠ Komenského Dolný Kubín a Roman Butkaj zo ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne. Mladým amatérskym astronómom budeme držať palce.

Dolný Kubín 11.4. 2018
Mgr. Zdenka Prílepková

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.04.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky