Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 62/2019 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom ci


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.05.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky