11. september 2020

Dobrovoľníctvo v Žilinskom kraji

 

 

 

 

 

11.9.2020, Žilina - Slovensko sa aj tento rok zmení na krajinu dobrých skutkov. Od 16. septembra štartuje Týždeň dobrovoľníctva, do ktorého sa zapojil aj Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom Rozvojovej agentúry ŽSK. Pridať sa môže aj široká verejnosť.

Sekcia pre mládež Rozvojovej agentúry ŽSK od svojho vzniku rozvíja mládežnícku politiku a témy s ňou spojené ako je neformálne vzdelávanie, sociálna inklúzia či dobrovoľníctvo naprieč celým Žilinským krajom. Motivuje ľudí všetkých generácií sa do dobrovoľníckych aktivít zapájať a teraz si pripravila bohatý program aj počas Týždňa dobrovoľníctva.

Spolu s inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravila sekcia pre mládež 15 rozmanitých aktivít - od úpravy exteriéru kultúrnych expozícií či zariadení sociálnych služieb, skrášľovania prostredia maľovaním múrov, cez organizáciu športového a kultúrneho popoludnia pre klientov zariadení až po výrobu darčekových predmetov, marketingový workshop a vyhľadávanie informácií v angličtine. ,,Celkovo potrebujeme až 80 dobrovoľníkov do 15 rôznych aktivít.Rozvojová agentúra ŽSK strávi jeden deň čistením okolia historickej lesnej úvraťovej železnice vo Vychylovke. Do niektorých aktivít sa zapojili zamestnanci Úradu ŽSK a budeme veľmi radi, ak sa do ďalších činností zapojí aj široká verejnosť. Spolu ukážeme, že sa vieme spojiť pre dobrú vec,“ povedal Marcel Rypák, koordinátor projektov – sekcie pre mládež.

 

Celú ponuku aktivít, ktoré pripravila sekcia pre mládež v spolupráci s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, si môžete pozrieť a priamo sa prihlásiť tu.
Ponuku v celom Žilinskom kraji si môžete pozrieť tu.