3. september 2020

Do župných stredných škôl nastúpilo viac ako 5 200 prvákov

 

 

 


3.9.2020, Žilina – V stredu 2. septembra nastúpilo do 59-tich župných stredných škôl viac ako 5200 prvákov. Celkovo v Žilinskom kraji zasadne po prvýkrát do školských lavíc 6231 stredoškolákov. Študentov privítali nové odbory aj zmodernizované priestory.

 

S ohľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 boli otvorené všetky župné stredné školy aj so svojimi školskými internátmi a jedálňami, ako aj jazyková škola. Vo všetkých školských priestoroch platia zvýšené hygienické pravidlá, školy sa riadia opatreniami určenými ministerstvom školstva. ,,Školy vyčlenia jednu miestnosť pre denne dochádzajúcich žiakov, ktorá bude slúžiť ako izolačná miestnosť. Zatiaľ platí, že do 20.septembra sa nebudú nevyužívať telocvične a ostatné vnútorné priestory na šport. Zároveň sme odporučili školám vypracovať alternatívny rozvrh, resp. alternatívny program, na vyučovanie predmetov (najmä seminárov, cvičení, náboženskej a etickej výchovy), v ktorých sa obvykle spájajú žiaci z viacerých tried tak, aby sa zabránilo spájaniu týchto žiakov,“ povedala riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Janka Školová. Ďalej dodala, že používanie rúšok je povinné v interiéri školy, na pracovisku praktického vyučovania a v školskom internáte. Povinnosť nosiť rúška platí ako pre žiakov, tak pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov strednej školy, pracoviska praktického vyučovania a školského internátu.

Školy reagujú na potreby trhu práce, čomu prispôsobujú aj ponuku študijných odborov. V školskom roku 2020/2021 sú otvorené nové odbory na piatich stredných školách. Stredná odborná škola polytechnická v Liptovskom Mikuláši otvorila dva nové študijné odbory pre oblasť strojárstva - mechanik číslicovo riadených strojov a programátor obrábacích a zváracích strojov. Škola zároveň zaháji experimentálne overovanie študijného odboru technik spracovania plastov a špecialista spracovania plastov. Spojená škola v Martine, jej organizačná zložka Stredná odborná škola strojnícka, začne pripravovať odborníkov v oblasti elektroinštalácií v študijnom odbore technik energetických zariadení budov. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Martine otvára nový odbor pomocník v kuchyni určený. V kraji jediná Stredná športová škola, organizačná zložka Spojenej školy v Žiline začne vzdelávať talentovaných športovcov aj v oblasti informačných technológií v odboroch digitálne služby v športe a spracovanie dát v športe. V rovnakej IT oblasti rozširuje ponuku vzdelávania Stredná priemyselná škola informačných technológií v  Kysuckom Novom Meste študijným odborom inteligentné technológie (experiment), ktorým reaguje na najnovšie trendy a požiadavky zamestnávateľov smerujúce k jednotnému digitálnemu trhu a Industry 4.0.

Na mnohých študentov čakali aj vynovené priestory škôl. ,,Na Gymnáziu v Ružomberku bola zrealizovaná výmena okien, zrekonštruovali sa hygienické zariadenia v Spojenej škole v Nižnej a jej internáte, opravila sa strecha a zateplila sa budova telocvične, jedálne a časť budovy školského internátu Spojenej školy v Tvrdošíne,“ povedala Školová. Ako dodala, prvý školský deň bol aj dňom slávnostného otvorenia atletického štadiónu pri Spojenej škole v Martine.

Najbližšie prázdniny čakajú študentov už na konci októbra. Jesenné prázdniny začínajú 29. októbra 2020. Do školských lavíc sa opäť posadia 2.novembra 2020.

Žilinská župa je najväčším zriaďovateľom stredných škôl v kraji. Takmer 80% všetkých stredoškolákov študuje na župných školách. Z celkového počtu 89 stredných škôl a 1 jazykovej školy má Žilinská župa vo svojej pôsobnosti 59 z nich (15 gymnázií, 1 konzervatórium, 1 školu umeleckého priemyslu, 6 spojených škôl, 36 stredných odborných škôl) a 1 jazykovú školu.