24.február 2021

Do zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši sa vrátia študenti

 

 

 

 24.2.2021, Žilina - Žilinská župa ukončila modernizáciu Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši. Celý proces od vyhlásenia verejného obstarávania po ukončenie prác trval jeden a pol roka. Študenti by sa do svojich lavíc mohli vrátiť už v marci.

Škola, ktorá už niekoľko desaťročí vzdeláva budúcich zdravotníkov sa dočkala kompletnej obnovy. ,,Z tridsaťročnej budovy školy sa počas roka stala jedna z najmodernejších na Slovensku. Spojila sa vkusná architektúra, moderné riešenia, inovatívne prístupy a výsledkom je jedinečná škola s kvalitnými podmienkami na vzdelávanie. Ide o jednoznačne jednu z najväčších investícií z vlastných zdrojov Žilinského samosprávneho kraja. Jej celková hodnota bola vo výške 4,1 milióna eur," povedala županka Erika Jurinová.

Z pôvodnej konštrukcie ostal len základný nosný systém. Budova má nový obvodový plášť s hliníkovými oknami vybavenými vonkajšími žalúziami. Nové sú rozvody vody, kanalizácií, odpadov, aj kúrenie a elektroinštalácia. Po všetkých miestnostiach je dotiahnutá štrukturovaná kabeláž schopná prenášať akékoľvek dátové signály, škola je vybavená dochádzkovým systémom, videovrátnikom, elektrickým zabezpečovacím systémom ako i kamerovým systémom. Budova disponuje novými vzduchotechnickými zariadeniami, ktoré ju zásobujú čerstvým vzduchom s rekuperovaním odpadného tepla a zároveň ochladzujú priestory.

Zmena nastala aj v dispozičnom riešení. Zastrešilo sa vnútorné átrium, čím sa z neho stal interiérový priestor. ,,Zväčšili a otvorili sa tak vnútorné plochy na prvom nadzemnom podlaží a stali sa interaktívnou súčasťou školy. Átrium je vybavené výťahom, ktorý prepojí všetky poschodia školy a umožní bezbariérový presun po budove," doplnila županka. Pre chladenie a vetranie átria slúžia aj dve diaľkovo ovládané okná pod stropom svetlíka s automatickým zavieraním v prípade nepriaznivého počasia. Novinkou, ktorá zlepší celkový komfort študentov je wellness, ktorý je vybavený fínskou saunou, infrasaunou, šatňami, oddychovými priestormi, sociálnymi priestormi so sprchami a ochladzovacou kaďou. Tak ako celá škola aj wellness časť je prispôsobená pre možnosť užívania aj osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Učebne sú vybavené novým nábytkom, dokúpilo sa nové strojné zariadenie, šatňové skrinky a stoličky do laboratórií. V súčasnosti má škola 327 študentov, dennej aj externej formy štúdia. ,,Včerajším dňom máme podpísané kolaudačné rozhodnutie. V tejto chvíli nám ostáva nám už len vypracovať prevádzkový poriadok a dosťahovať ďalšie triedy s učebňami a môžeme začať vyučovať. My by sme chceli naštartovať prezenčné vyučovanie od 8.marca, ak nám to pandemická situácia dovolí," uzavrela riaditeľka školy Silvia Blcháčová.
.
Rekonštrukcia v číslach:
- 5,5 tis. m2 sadrokartónových stien a predstien;
viac ako 100 vnútorných dvier;
- cca 240 metrov zábradlí;
- 590 m2 okenných konštrukcií, 180m2 zasklených stien s dverami;
- 1500 metrov soklíkov keramických a 2300 metrov PVC soklíkov;
- 1600 m2 dlažieb, 2400 m2 PVC podláh;
- 1250 m2 obkladov;
- 3700 m2 náterov;
- 8000 metrov káblov silnoprúdvých a ešte viac slaborúdových.