2. MAREC 2015

Do slovensko-poľskej spolupráce poputuje 154,9 miliónov EUR

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 2. marec 2015

Európska komisia schválila nový medzinárodný Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovensko v programovom období 2014-2020. Žilinský kraj bude vstupovať do tohto programu ako žiadateľ, ale i poskytovateľ eurofondov. Cieľom cezhraničnej spolupráce je umožniť obyvateľom zlepšenie ich života v oblasti dopravy, vzdelávania, ochrany a propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva v slovenských a poľských regiónoch a to tým, že môžu aj samostatne rozvíjať aktivity v tomto smere s partnermi z priľahlých oblastí susedských štátov. „Pre Žilinskú župu majú eurofondy veľký význam a aj vďaka nim sa nám darí úspešne rozvíjať kraj. V programovom období 2007-2013 sme realizovali celkovo 66 projektov, z čoho 11 bolo z Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK,“ povedal žilinský župan Juraj Blanár. V rámci fondu mikroprojektov PL-SK bolo na území Žilinského kraja v programovom období 2007-2013 úspešne realizovaných 159 mikroprojektov, ktoré uskutočnili obce, mestá a ostatné verejné subjekty.
„V novom období je pre nás výzvou ďalšia rekonštrukcia ciest II. a III. triedy, ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a rozvoj cestovného ruchu. Súčasne budeme pôsobiť ako Správca fondu mikroprojektov pre obce, mestá a ostatné združenia Žilinského kraja,“ doplnil riaditeľ centrálnej koordinačnej jednotky ŽSK Michal Patúš. Na realizáciu projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovensko pridelí EÚ 154,9 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. ŽSK bude mať tak možnosť financovať konkrétne potreby svojich regiónov. Slovensko-poľské pohraničie má veľký potenciál pre zlepšenie podmienok v oblastiach sociálno-ekonomického života a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry je jednou z kľúčových úloh programu. Nesmierne vzácnou príležitosťou je tiež využitie možností pre rozvoj osídlenia, hospodárstva a verejných služieb. „Každým projektom zvyšujeme kvalitu života občanov, podporujeme fungovanie verejných a súkromných inštitúcií a pomáhame rozvoju miest a obcí. Spolupráca so susedným Poľskom nám aj v tomto programovom období významne pomôže pri riešení spoločných výziev,“ dodal M. Patúš. V novom programovom období 2014-2020 vyhlási ŽSK prvú výzvu v rámci fondu mikroprojektov cezhraničného programu Poľsko – Slovensko na prelome rokov 2015-2016.

 

Lenka Záteková
hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja