Deň otvorených dverí

Obchodnú akadémiu v Dolnom Kubíne predstavili školu ako otvorenú modernú inštitúciu

 

 

 

 

V piatok 7. februára 2020 sa konal Deň otvorených dverí Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne, ktorý predstavuje školu ako otvorenú modernú inštitúciu. Podujatia sa zúčastnilo 154 žiakov - zo škôl z celej Oravy.

 

Hostia na DOD:

Zamestnávatelia:
JUDr. Ing. Hrivnák, personálny riaditeľ Hern Námestovo
Ing. Matlák, konateľ účtovníckej firmy Matlák s.r.o.
Ing. Rebeťáková, zástupca DualPoint Žilina
Ing. Prílepok, primátor mesta Dolný Kubín, bývalý absolvent školy
Mgr. Berešík, Mgr. Betincová – OŠaŠ Žilina - za zriaďovateľa

Zamestnávatelia sa predstavili budúcim uchádzačom ako potenciálni zamestnávatelia v systéme duálneho vzdelávania.

Ďalší hostia – riaditelia základných škôl, výchovní poradcovia ZŠ a rodičia.

Hlavné ciele:
1. Vzbudiť a prehĺbiť záujem mladej školopovinnej generácie o štúdium na obchodnej akadémii.
2. Ponúknuť uchádzačom možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania.
3. Informovať širšiu verejnosť o činnosti a poslaní školy.
4. Vyvolať u bývalých absolventov školy, rodičov, zamestnávateľov, podnikateľského sektora, štátnych a samosprávnych orgánov a iných inštitúcií záujem o prehĺbenie spolupráce so školou.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.02.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky