4. Apríl 2014

Delegácia Žilinskej župy navštívi Zlínsky kraj

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Aktivity cezhraničných partnerov sú viditeľné najmä v oblasti kultúry, cestovného ruchu a dopravy

Žilina, 4. apríl 2014 

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) je aktívny v medzinárodných vzťahoch. V súčasnosti má podpísané dohody o vzájomnej spolupráci s desiatimi partnerskými regiónmi. Medzi ne patrí aj Zlínsky kraj, s ktorým sa Žilinská župa zapája do cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká  republika už deviaty rok. Na viaceré úspešné aktivity a stretnutia obidvoch krajov nadviaže aj plánované pracovné rokovanie v Zlíne, na ktoré vycestuje delegácia Žilinskej župy na čele s predsedom ŽSK Jurajom Blanárom v stredu 9. apríla 2014. „Doterajšia spolupráca s našim českým partnerom bola najaktívnejšia najmä v oblasti kultúry a cestovného ruchu, kde sa nám podarilo úspešne zrealizovať projekty ako Odklínanie hradov a zámkov, Putovanie (po)slov a Brána do vesmíru. Ako perspektívna sa javí aj spolupráca v oblasti školstva či dopravy a regionálneho rozvoja,“ uviedol župan Juraj Blanár. 
Delegácia Žilinskej župy cestuje do Zlína na pozvanie hejtmana Stanislava Mišáka. Spoločnými témami rokovania Rady Zlínskeho kraja a vedenia Žilinského samosprávneho kraja bude spolupráca v oblasti projektov, dopravy, regionálneho rozvoja, školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva, kultúry a cestovného ruchu. V rámci Zlínskeho kraja má ŽSK  dlhoročnú spoluprácu s Centrálou cestovného ruchu Východní Moravy i  s Euroregiónom  Bílé  Karpaty, ktorého  zástupcovia   spolupracovali na projektoch spoločných cezhraničných žiadateľov v rámci  Fondu mikroprojektov v uplynulých dvoch programových obdobiach. „Naša spolupráca so Zlínskym krajom je stabilná a perspektívna a verím, že spoločne naplno využijeme nové programové obdobie 2014-2020 s cieľom čo najefektívnejšie využívať možnosti eurofondov na zveľadenie oboch krajov a prehĺbenie našich priateľských vzťahov,“ dodal J. Blanár.

 

Mgr. Hana Danová
hovorkyňa ŽSK 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.01.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky