13. NOVEMBER 2014

Ďalší krok pre Otvorený kraj

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 13. november 2014

 

Žilinský samosprávny kraj robí ďalšie kroky k vyššej transparentnosti.Okrem elektronických aukcií či bezplatného právneho poradenstva ponúka online zverejnené údaje na svojej webovej stránke regionzilina.sk. Najnovšie zverejnil výročné správy všetkých zariadení sociálnych služieb v kraji za rok 2013.

Výročná správa každého zariadenia obsahuje podrobné informácie napríklad o personálnych podmienkach či poskytovaní sociálnych služieb ako aj ich financovania. Okrem toho obsahuje presné štatistiky klientov jednotlivých zariadení doplnené o prehľadné grafy.
„Snažíme sa byť čo najviac otvorení ľuďom, aby videli, kam smerujú financie z rozpočtu a ako ich jednotlivé inštitúcie využívajú. Preto naše zverejnené výročné správy zahŕňajú aj podrobné informácie o financovaní ako výkazy ziskov a strát či podrobný plán financovania jednotlivých zariadení sociálnych služieb,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár a dodal: „som naozaj rád, že mám za sebou tím ľudí, ktorí svoju prácu vykonávajú zodpovedne a šíria tak dobré meno celému kraju.“

Naposledy sa Žilinský samosprávny kraj stal dostupnejším 31. októbra tohto roku, kedy sa zapojil do projektu odkazprestarostu.sk. Ten pomáha obyvateľom Slovenska ľahšie a rýchlejšie nahlasovať podnety, ktoré ich trápia a chceli by ich riešiť rýchlo a jednoducho. Okrem riešenia aktuálnych problémov obyvateľov, portál pomáha zorientovať sa v kompetenciách samosprávy.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.01.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky