28. marec 2019

Čo sa deje v galériách?

 

 

 

 

 

27.3.2019, Žilina – Úloha galérií sa v posledných rokoch radikálne zmenila. Návod ako ponúknuť atraktívny obsah a aké sú možnosti komunikácie s návštevníkom predstavili galeristi zo Slovenska a z Čiech na medzinárodnej konferencii, ktorú pripravil odbor kultúry ŽSK.

 

Odborníci zo Slovenska a susedných Čiech sa stretli v stredu 27.marca na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja, aby otvorili odbornú a celospoločenskú diskusiu o postavení a činnosti súčasných galérii. Návody a tipy ako komunikovať s návštevníkom a použitím moderných prvkov zaujať širokú verejnosť predstavili uznávané osobnosti z galerijného sveta - Alexandra Kusá a Mária Bohumelová (Slovenská národná galéria), Milan Mazúr (Považská galéria umenia v Žiline), Ondrej Horák (Galéria Rudolfinum, ČR), Vladimír Beskid (Galéria Jána Koniarka v Trnave), ale aj Václav Mílek (Krajská galéria výtvarného umenia v Zlíne, ČR).

,,Galérie by sa mali stať viac súčasťou súčasného sveta. To neznamená, že tam má niečo blikať alebo pípať. Ale malo by to byť v súlade s dnešným fungovaním sveta a podávať obsah tak, aby bol prístupný a aby sme návštevníka veľmi nenásilne vzdelávali," uviedla Alexandra Kusá zo Slovenskej národnej galérie. ,,Na konferenciu sme priniesli niekoľko receptov, návodov alebo možností, ako na vec," dodala.

Organizátorom konferencie je Žilinská župa ako zriaďovateľ 5 regionálnych galérií: Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Považská galéria umenia v Žiline, Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Kysucká galéria v Oščadnici a Turčianska galéria v Martine. Galérie disponujú hodnotnými zbierkami v unikátnych priestoroch. Župa zabezpečuje bežný chod, ale podporuje i nákup zbierok do fondov, rekonštrukcie priestorov a financuje spoluúčasť podporených projektov v rámci eurofondov.

Každá galéria má svoje špecifiká, mala by však prinášať kvalitnú ponuku pre záujemcov, znalcov umenia, pedagógov, pre všetkých, ktorí očakávajú aktuálne umelecké trendy a pridanú hodnotu vystavovaných diel. ,,Chceme galérie otvoriť viac verejnosti, aby neboli elitárskymi inštitúciami, ale aby si tam aj široká laická verejnosť našla svoj priestor a nebála sa tam chodiť. Zmyslom stretnutia bolo vymeniť si skúsenosti, ale aj identifikovať rezervy a problémy. Chceme hľadať konštruktívne riešenia a priestor na zlepšenie pre naše galérie, aby boli skutočne galériami 21.storočia,“ povedal riaditeľ odboru kultúry ŽSK Martin Hromada. Dôležitá je aj odbornosť galérií. odbornosti galérií. Župa preto pristúpila pri výberových konaniach na pozíciu riaditeľov týchto inštitúcií k rozšíreniu výberovej komisie o odborníkov z galerijného prostredia. Týmto krokom chce nastoliť vysokú odbornú úroveň galérií tam, kde tomu tak dodnes nebolo a zároveň povzbudiť ostatných, aby na sebe aj naďalej pracovali.

Župa každoročne vyčleňuje vysokú časť v rozpočte práve na modernizáciu, opravy a na nákup nových zbierkových predmetov. Tento rok pokračuje v Kysuckej galérii II. etapa rekonštrukcie depozitára v predpokladanej hodnote 100 000 €. V Turčianskej galériiv Martine sa bude realizovať inštalácia svetelných rámp do výstavných priestorov v celkovej výške 7.500 €. Zároveň župa vyčlenila z rozpočtu 75 000 € na nadobudnutie zbierkových predmetov (po 15.000 € do každej galérie).


Spodná navigácia

Aktualizácia: 29.03.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky