13. marec 2018

Cestu v Oravskej Lesnej potrebujeme opraviť kvalitne

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 13 marec 2018

 


Žilinský samosprávny kraj má záujem riešiť kritickú cestu v Oravskej Lesnej. Treba však dodržať technologické postupy, aby sa vozovka po pár mesiacoch nerozpadla.

,,Uvedomujem si a veľmi ma mrzí, čo zažívajú ľudia, pretože už niekoľko mesiacov musia denne znášať a strpieť jazdu po nekvalitnej ceste, ktorá vedie cez obec. Je to situácia, ktorú naše vedenie nespôsobilo, ale musíme ju riešiť. Žiaľ rekonštrukcia po zdĺhavom verejnom obstarávaní začala v podstate na prahu zimy, čo bolo podľa môjho názoru nevhodne načasované. Práce po vyfrézovaní vozovky už nebolo možné dokončiť a cesta je rozpadnutá oveľa viac. V rekonštrukcii sme pripravení okamžite pokračovať, no nemôžeme sa unáhliť, aby to nebolo na úkor kvality,“ uviedla Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja. 

V stredu 14. marca sa v Breze uskutoční kontrolný deň, kde sa bude prioritne riešiť cesta v Oravskej Lesnej. Je nevyhnutné podrobne zistiť aký je stav cesty po zime. Nasledovať budú merania únosnosti vozovky, aby sa určil najvhodnejší technologický spôsob jej súvislej opravy. 
Klimatické podmienky zatiaľ neumožňujú klásť nový asfaltový povrch, pretože by to bolo veľkým rizikom. Pre opravu cesty nie je dôležitá len teplota vzduchu, ale najmä vozovky, ktorá pri nízkych hodnotách neumožňuje kvalitné trvalé položenie asfaltu, pretože by sa mohol v krátkom čase poškodiť.
,,Peniaze na opravu cesty v Oravskej Lesnej sú, náš jediný záujem je, aby sa urobila naozaj poriadne, aby sme ju nemuseli do roka znovu opravovať,“ zdôraznila Jurinová.

Na Žilinskú župu sa s prosbou o urgentné riešenie obrátil aj starosta obce Oravská Lesná Marek Majdiš. ,,Situácia v obci Oravská Lesná je kritická, ľudia si na poškodenej ceste ničia svoje automobily. Ako starostu našej obce ma tento stav trápi, vrhá na moju osobu i na obec zlé svetlo aj napriek tomu, že za tento stav vôbec nie sme zodpovední a nevieme ho ovplyvniť,“ povedal starosta Majdiš.

Rekonštrukciu cesty II. triedy na Orave župa hradí z eurofondov a hotová by mala byť do konca mája 2018. Zhotoviteľ – spoločnosť Cesty SK Košice sľubuje životnosť vozovky až 25 rokov.

 

Mgr. Lukáš Milan
riaditeľ odboru