23. JÚN 2014

Cestárov čaká pracovné leto

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja 

Žilina, 23. jún 2014

 

Práca cestárov je najviac viditeľná v zimnom období. Odhŕňajú a pluhujú cesty, posýpajú komunikácie a zabezpečujú ich zjazdnosť. Ale tak ako je pre zabezpečenie dopravy dôležitá zimná údržba, ani tá letná nie je tzv. dovolenková. Práve naopak. „Cestári zo Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja (SC ŽSK) si v týchto dňoch vysúkali rukávy a začali s letnou údržbou,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. Letná údržba zahŕňa vysprávky výtlkov, súvislé asfaltácie krytov vozoviek, sanácie zosuvov, opravy odvodnenia ciest, mostných objektov, oporných a zárubných múrov, údržba zelene (kosenie), obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia a oprava zvodidiel. „Všetky činnosti bežnej letnej údržby, okrem náročných stavebných akcií, akými sú najmä sanácie zosuvov ciest, opravy mostných konštrukcií a súvislé rozsiahle opravy asfaltových krytov vozoviek, vykonáva SC ŽSK vlastnými silami, pretože má odpovedajúce technické vybavenie i odborníkov, ktorí dbajú celoročne o dobrý stav komunikácií II. a III. triedy,“ dodal riaditeľ odboru dopravy Ivan Mokrý. Tieto cesty vlastní Žilinská župa, ale SC ŽSK je ich správcom. Bežnú letnú údržbu vykonáva SC ŽSK priebežne počas letných a jesenných mesiacoch. Náročné stavebné akcie, ktoré nedokáže zrealizovať vo vlastnej réžií, zabezpečuje dodávateľsky. K takýmto plánovaným prácam v roku 2014 patrí:

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.01.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky