7 NOVEMBER 2014

Cena čestného nákupu pre Žilinský samosprávny kraj

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja 

Žilina, 7. november 2014

 

Vďaka e-aukciám a e-zákazkám ušetrených 6,8 milióna eur

Žilinská župa uspela na medzinárodnej súťaži Fair Sourcing Awards (ceny čestného nákupu), ktorá sa konala 6. novembra 2014 v Ostrave. Za úspešné a transparentné využívanie elektronického obstarávania a elektronických aukcií získala 3. miesto v kategórii TREND. Tá je určená najúspešnejším užívateľom a šíriteľom eAukcií a ezákaziek a ostatných elektronických nástrojov v roku 2014.
Ocenenie porota udelila za implementáciu elektronického obstarávania pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, kontrolné mechanizmy a prácu s dodávateľmi, ktorých má ŽSK v internom elektronickom katalógu 2300. „Uznanie poroty sme si vyslúžili za veľké množstvo zákaziek, ktoré sme zrealizovali elektronicky. Tento rok ich bolo už vyše 130,“ povedal riaditeľ odboru vnútornej správy Ján Jarošík. „Elektronické obstarávanie je efektívnejšie, prináša väčšiu transparentnosť výberových konaní a predovšetkým znižuje riziko korupčného obchodovania. Kraj obstaráva elektronicky už od roku 2011,“ dodal J. Jarošík.
 
Do súťaže sú zapojené inštitúcie verejnej správy aj komerčné firmy. Sleduje sa pritom inovatívnosť, inšpiratívnosť, alebo dlhodobé využívanie elektronických nástrojov pri výberovom konaní. „Zisk ocenenia je výsledkom transparentnosti a otvorenosti, na ktorú si ako kraj dávame veľmi záležať. Župa vďaka e-aukciám a e-zákazkám ušetrila už 6,8 milióna eur,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár.
 
Fair Sourcing Awards je súťaž, kde sa odovzdávajú ocenenia firmám a inštitúciám, ktoré výnimočným spôsobom využívajú elektronické aukcie pri výbere dodávateľov a podporujú elektronizáciu procesu zadávania výberových konaní.
 
Na fotografii preberá cenu za ŽSK riaditeľ odboru vnútornej správy Ján Jarošík.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.01.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky