20. NOVEMBER 2014

Bezplatná právna poradňa aj v novom roku

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 20. november 2014

 

Žilinský samosprávny kraj bude aj v nasledujúcom roku 2015 poskytovať služby právnej poradne. Môže ich využiť každý, kto potrebuje poradiť v oblasti občianskeho, rodinného alebo pracovného práva. Nové termíny sú k dispozícii všetkým, ktorí hľadajú odpovede na otázky týkajúce sa darovania, dedenia, výživného alebo exekúcií. 
„Poradenstvo funguje formou osobnej konzultácie, v rámci ktorej sa snažíme, poradiť ako vo veci ďalej postupovať, prípadne na aký orgán sa treba obrátiť. Snažíme sa aby sa obyvatelia kraja predovšetkým vedeli zorientovať v danom probléme,“ povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. 
Poradňa je k dispozícii každý druhý štvrtok v mesiaci a v prípade záujmu je potrebné vopred sa objednať na telefónnych číslach 041/5032152 alebo 5032105 alebo na emailovej adrese .

Žilinský samosprávny kraj je prvým krajom na Slovensku, ktorý zaviedol právne poradenstvo pre svojich občanov. Právne služby ponúka už osem rokov. V minulosti sa napríklad podarilo vyriešiť prípad rozvedenej matky, ktorej súd určil výšku výživného pre maloleté dieťa 30 eur mesačne. Po nástupe na strednú školu sa však zvýšili aj náklady na dopravu, krúžky či jazykovú školu. Pracovníci matke navrhli, aby podala Návrh na zvýšenie výživného k maloletému dieťaťu. „Konkrétne z tohto prípadu sme dostali aj pozitívnu odozvu. Tejto pani sa podarilo zvýšiť výšku príspevku. Som preto veľmi rád, že aj takýmito krokmi môžeme pomáhať našim obyvateľom,“ dodal predseda Blanár. 

Záujemcovia môžu využiť niektorý z nasledovných termínov:

 • január 08. 01., 22. 01.
 • február 12. 02., 26. 02.
 • marec 12. 03., 26. 03. 
 • apríl 09. 04., 23. 04.
 • máj 14. 05., 28. 05. 
 • jún 11. 06., 25. 06. 
 • júl 09. 07., 23. 07.
 • august 13. 08., 27. 08. 
 • september 10. 09., 24. 09. 
 • október 08. 10., 22. 10. 
 • november 12. 11., 26. 11.
 • december 10. 12.