19.február 2016

Bezpečne na cestách so študentmi stredných škôl

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina 19. február 2016

Bezpečnosti nemotorových účastníkov na cestách venuje polícia v Žilinskom kraji neustálu pozornosť. Skupina nemotorových účastníkov je veľmi široká – od tých najmenších škôlkarov až po seniorov. Polícia svoje preventívne aktivity zameriava cielene na každú kategóriu chodcov, a to od prednášok a prezentácií po praktickú výchovu a osvojovanie návykov bezpečného správania sa na cestách. V nedávnej minulosti polícia realizovala projekt „Svetlušky“, do ktorého boli zapojení tí najmladší účastníci cestnej premávky. Pravidelne realizuje stretnutia so seniormi, či už priamo v zariadeniach pre seniorov alebo v cestnej premávke, kde zdôrazňuje potrebu najmä nosenia reflexných prvkov. V ostatnom čase polícia zrealizovala dopravno-bezpečnostnú akciu zameranú na chodcov v okolí reštauračných zariadení a pohostinstiev, do ktorej  boli zapojení aj prevádzkovatelia týchto podnikov. 

V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom sa polícia zamerala tentokrát na študentov stredných škôl ako nemotorových účastníkov cestnej premávky. Žilinská župa je zriaďovateľom 63 stredných škôl na území Žilinského kraja a svoju pozornosť venuje nielen modernizácii a zvyšovaní kvality vzdelávania, ale aj vyvíjaniu ďalších aktivít pre rozvoj študentov vo viacerých oblastiach. V spolupráci s políciou sa rozhodla vytvoriť nový projekt Priechody bez nehody. „Cieľom tohto projektu je osloviť stredoškolskú mládež, ktorá môže byť veľmi ľahko účastníkom dopravnej nehody práve na priechodoch pre chodcov. Preto polícia vypracovala prezentáciu najmä na zdôraznenie povinností, ktoré majú študenti ako účastníci cestnej premávky,“ informoval predseda ŽSK Juraj Blanár. Prezentáciu distribuoval kraj do všetkých stredných škôl v Žilinskom kraji. Podľa slov žilinského župana je pre žiakov ako motivácia vytvorená súťaž, ktorá na konci prezentácie preverí nové informácie, ktoré získali. „Každý žiak, ktorý správne odpovie na tri záverečné otázky, pošle odpovede na náš mail priechodybeznehody@zilinskazupa.sk a zapojí sa tak do žrebovania o jedinečný zážitok s celou triedou na raftoch,“ doplnil J. Blanár. 

Aby však vedomosti neostali len v teoretickej rovine, aktéri projektu Priechody bez nehody sa rozhodli vybraných študentov strednej školy priamo v uliciach zapojiť do diania a práce polície v cestnej premávke. „Na vytipovaných priechodoch pre chodcov v meste Žilina sa študenti za účasti príslušníka dopravnej polície mohli priamo presvedčiť o tom, aké je správanie chodcov, či dodržiavajú predpisy tak, ako im prikazuje zákon, ako sa k nim správajú vodiči a podobne. Okrem týchto postrehov a ponaučení mali študenti možnosť pozorne sledovať príslušníka dopravnej polície pri riešení situácií v cestnej premávke,“ priblížil riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Žiline Ivan Špánik. Doplnil tiež, že v spolupráci so Žilinskou župou vypracovali mapu dvanástich najfrekventovanejších priechodov pre chodcov, na ktorých došlo k stretu s chodcami v krajskom meste Žilina. „Takúto mapu chceme vytvoriť tiež pre všetky naše okresné mestá a upozorniť obyvateľov na zvýšenú pozornosť práve na daných priechodoch,“ uviedol aj žilinský župan.

Spolupráca Žilinského samosprávneho kraja a Krajského riaditeľstva PZ v Žiline týkajúca sa vzdelávania a prípravy študentov ako zodpovedných vodičov a účastníkov cestnej premávky sa úspešne realizuje aj v projekte „Škola šmyku“, ktorý má v tomto roku už tretie pokračovanie. 

 

Lenka Záteková
hovorkyňa ŽSK 

 

Plagát

               


Spodná navigácia

Aktualizácia: 01.04.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky