AKTUALIZÁCIA č.1 zo dňa 15.3.2017 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 15.3.2017 bola zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „AKTUALIZÁCIA č. 1 zo dňa 15.3.2017 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“ pre špecifický cieľ 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

Znenie aktualizácie č.1 k výzve s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 je dostupné TU.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.03.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky